Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opbevaring af olie og kemikalier

Olier og kemikalier skal opbevares og håndteres med omtanke.

Uhensigtsmæssig opbevaring af olie og kemikalier kan give anledning til forureninger, der kan ramme jord, grundvand eller overfladevand.

Det er både til skade for miljøet og for grundejerens pengepung, når der bagefter skal foretages en bekostelig oprydning.

Norddjurs Kommune har længe haft mulighed for at sætte vilkår for opbevaring med miljøbeskyttelseslovens § 42, men for at forenkle processen har Norddjurs Kommune udarbejdet en forskrift, som regulerer opbevaring af olie og kemikalier.

Forskriften er vedtaget af kommunens miljø- og teknikudvalg i oktober 2015.

Alle virksomheder i Norddjurs Kommune skal således fra nu af opbevare olie og kemikalier i overensstemmelse med forskriften.

Se forskriften ved at klikke på dette link: Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Norddjurs Kommune.