Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilsynsberetninger og tilsynskampagner

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at miljømyndigheden senest 1. april hvert år afgiver forskellige oplysninger til Miljøstyrelsen om det forudgående års tilsyns- og godkendelsesarbejde.

Beretninger skal gøres tilgængelig for offentligheden.

Desuden er der af samme bekendtgørelse krav om, at den kommunale miljømyndighed hvert år gennemfører to tilsynskampagner og afrapporterer disse.

Oplysninger herom skal også gøres offentlig tilgængeligt. I Norddjurs Kommune er det indtil videre besluttet, at der hvert år laves en kampagne på virksomheder og en kampagne på landbrug.

Dette kan gøres anderledes, hvis man finder det relevant at lave fælleskampagner eller visse år kun målrette kampagnerne til enten virksomheder eller landbrug.

Kampagnerne blev først indført i 2015.

Tilsynsberetninger og kampagnerapporter kan fra 2017 ses på DMA (Digital MiljøAdministration).

Såfremt du ønsker at se beretninger/rapporter fra før 2017, skal du tage kontakt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø.