Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsrapporter for kommunens fysiske tilsyn på virksomheder og landbrug offentliggøres.

For store virksomheder (virksomheder, som er omfattet af Miljøstyrelsens liste over særligt godkendelsespligtige virksomheder) og landbrug (IED-landbrug) trådte reglen om offentliggørelse af tilsynsrapporter i kraft fra januar 2014.

Fra sommeren 2015 skulle alle virksomheder og landbrug uanset størrelsen have deres tilsynsrapporter offentliggjort efter hvert tilsyn.

Offentliggørelsen af tilsynsrapporter sker i Miljøstyrelsens digitale system dertil, som hedder Digital Miljø Administration (DMA).

Her kan man søge virksomheder og landbrug frem ved hjælp af forskellige søgemuligheder, så som kort, adresse, CVR, kommune m.m.