Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hønse- og fjerkræhold

Hvad er reglerne for hønsehold i bymæssig bebyggelse

Som udgangspunkt er hønsehold i bymæssig bebyggelse tilladt. Der kan dog være fastsat restriktioner i en byplanvedtægt eller lokalplan.

Som regel opstår der kun problemer, hvis der også er haner i hønseflokken. Norddjurs Kommune anbefaler derfor meget, at man ikke anskaffer haner.

Såfremt der opstår problemer med hønsehold, kan kommunen gribe ind og i alvorlige tilfælde meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, så kontakt landbrugsteamet på telefon 89 59 40 01 eller 89 59 40 16.