Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genopdyrkningsret

Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig at bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til kommunen.

Med en anmeldelse kan du bevare retten til fremtidigt at genopdyrke et anmeldt areal, selv om arealets natur med tiden udvikler sig til at opfylde betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven.

Efter 1. juli 2017 er der ikke længere nogen tidsbegrænsning på retten til genopdyrkning.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der forud for anmeldelsen allerede er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, har du ret til at genopdyrke arealet.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse.

Du er altid velkommen at kontakte Norddjurs Kommune hvis du har spørgsmål til ordningen.

Du kan finde blanketterne samt information om reglerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.