Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beholderkontrol

Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal beholdere med et rumfang over 100 m3 kontrolleres mindst hvert 10. år, dog skal beholdere, som er beliggende indenfor 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m2 kontrolleres mindst hvert 5. år.

I stedet for kontrol kan du dog vælge at tage beholderen ud af drift.

Skema til anmodning om kontrol af beholdere eller til meddelelse om, at beholderen tages ud af drift kan hentes på borger.dk eller virk.dk