Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

GMC Miljøcertifikat for virksomheder

GMC er et gratis alternativ til de internationale miljøstyringssystemer.

Med fokus på bæredygtighed og grøn virksomhedsprofil

Norddjurs Kommune har etableret et miljøledelsessystem i form af et GMC Miljøcertifikat (Grønt MiljøCertifikat), som uddeles til virksomheder med bopæl i kommunen. Miljøcertifikatet er en opkvalificering af den lovbefalede egenkontrol, og er et enkelt system på nogle ganske få A4-sider i en miljømappe.

Miljøledelse

GMC Miljøcertifikatet er et gratis alternativ til de internationale miljøstyringssystemer. Flere virksomheder har indført en eller anden form for miljøstyring, det vil sige et system, der løbende sikrer et overblik over virksomhedens forbrug af ressourcer og påvirkninger af miljøet. Virksomhederne vil oftest være certificeret efter den internationale standard ISO14001 eller registreret i det europæiske EMAS-register.

Derudover er særlige virksomhedskategorier pålagt at indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen, som skal dokumentere den enkelte virksomheds miljøpåvirkninger.

Agenda 21 og et bæredygtigt lokalsamfund
Norddjurs Kommunes GMC Miljøcertifikat indgår også som et af kommunens Agenda 21-projekter. I et globalt perspektiv kan miljø være svært at fatte eller gøre noget ved. Men gennem et GMC Miljøcertifikat handler vi lokalt, og dermed også globalt. Kommunen arbejder aktivt hen mod et bæredygtigt lokalsamfund, senest også i relation til FN's 17 verdensmål.

Klima og FN's 17 verdensmål
GMC Miljøcertifikatet passer også godt ind i de nye tiltag om klima, som indgår i kommuneplanen for Norddjurs Kommune, idet GMC-virksomhedernes allerede opnåede ressourcebesparelser let kan dokumentere reduktioner i CO2-udledningen. Der arbejdes således aktivt med at udvikle en grøn virksomhedsprofil for de enkelte virksomheder.

GMC Miljøcertifikat

Miljøcertifikatet har til formål at dokumentere, at den pågældende virksomhed ikke blot overholder miljøreglerne, men også har gjort en særlig miljøindsats. Virksomheden har gennem sin interne miljøorganisation et løbende overblik over sine miljøpåvirkninger, og at virksomhedens medarbejdere derigennem er involveret i miljøarbejdet.

Værdier som ansvar, troværdighed og helhed omsættes til synlige resultater. Det gælder lige fra en simpel oprydning på virksomheden, over en korrekt håndtering af miljøforhold, til indarbejdelse af en aktiv bevidst holdning til ressourcer og miljø i virksomhedens dagligdag. Grundidéen i GMC Miljøcertifikatet er at bruge samtalen mellem alle involverede parter, som en "hovedmotor" til at opnå og fastholde gode arbejdsgange, der kan sikre virksomhederne en fortsat dynamisk udvikling.

Af andre fordele ved certifikatet kan blandt andet nævnes, at en virksomhed, som for eksempel er underleverandør til ISO- eller EMAS-certificerede virksomheder, vil kunne fremvise papir på, at virksomheden har overblik over deres miljøpåvirkninger, og at virksomheden har procedurer til løbende at håndtere disse. Desuden er miljømyndighedens tilsynsopgave forenklet, idet procedurerne i virksomhedernes egenkontrol sikrer en betydelig forbedret miljøindsats udover det lovbefalede.

Det skal særlig bemærkes, at det er selve miljømyndigheden, der uddeler miljøcertifikatet, hvilket er en kraftig "blåstempling" af de pågældende virksomheders miljøindsats.

Miljøcertifikatet er i den første periode gældende i 2 år, hvorefter det skal fornyes hvert 3. år.

Gyldige GMC Miljøcertifikater

Pr. 31. december 2019 er følgende 30 virksomheder i besiddelse af et GMC Miljøcertifikat:

Beredskab & SikkerhedÅr 2020Dansk / Engelsk / Tysk

GMC Miljøcertifikat-virksomhed

Modtaget
  første gang  

Certifikat

A/S Grenaa Motorfabrik År 2000 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Djurslands Kloakservice År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Bilcenter A/S  År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.   År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Varmeværk A.m.b.A.  År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
HSM Industries A/S  År 2001 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Ålsrode Smede- & Maskinfabrik  År 2002 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Kattegatcentret  År 2003 Dansk / Engelsk / Tysk
DS Smith Packaging Grenaa A/S  År 2003 Dansk / Engelsk / Tysk
     
GSM Maskinfabrik A/S År 2005 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Aqua Djurs År 2006 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Vandcenter Djurs a.m.b.a. År 2009 Dansk / Engelsk / Tysk
Nørgaard Teknik A/S  År 2009 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Aalsrode Tømrerfirma A/S År 2010 Dansk / Engelsk / Tysk
ES Smede- & Maskinservice ApS  År 2010 Dansk / Engelsk / Tysk
Houlberg og Wittrup 

År 2010

Dansk / Engelsk / Tysk
     
Fjordcentret  År 2011 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Hydraulik A/S År 2011 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Auning Varmeværk År 2012 Dansk / Engelsk / Tysk
Plougmann Auto År 2012 Dansk / Engelsk / Tysk
VAM A/S  År 2012 Dansk / Engelsk / Tysk
     
Apro Service ApS År 2013 Dansk / Engelsk / Tysk
Nymark & Fogh Teknik ApS År 2013 Dansk / Engelsk / Tysk
     
International Furniture År 2014 Dansk / Engelsk / Tysk
JKJ Stålteknik År 2014 Dansk / Engelsk / Tysk
L-Tek År 2014 Dansk / Engelsk / Tysk
B45 År 2016 Dansk / Engelsk / Tysk
Fornæs Ship Recycling År 2016 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Spåntagning År 2017 Dansk / Engelsk / Tysk
Paustian Snedkeri År 2017 Dansk / Engelsk / Tysk
BP Søndergaard År 2020 Dansk / Engelsk / Tysk
Bøhl Skilte År 2020 Dansk / Engelsk / Tysk
Grenaa Skibsværft År 2020 Dansk / Engelsk / Tysk

Norddjurs Kommune har startet en ny miljøcertificeringsproces op i 2020 med deltagelse af 4 virksomheder.

Norddjurs Kommune fører på nuværende tidspunkt tilsyn med ialt 261 virksomheder, hvoraf 30 har GMC Miljøcertifikat. Det vil sige, at ca. 11,5% af tilsynsvirksomhederne beliggende i Norddjurs Kommune pr. 31. december 2019 kan dokumentere, at de har etableret en miljøorganisation og gør en særlig miljøindsats.

Deltagelse i GMC Miljøcertifikat

Virksomheder, som ønsker at deltage i GMC Miljøcertifikat, kan henvende sig til Byg og Miljø, telefon 89 59 40 04.