Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Havets Muligheder

I Norddjurs Kommunes erhvervspolitiske strategi er et ønske om at arbejde mere fokuseret med de erhvervsmæssige styrkepositioner og realisere de erhvervsmæssige potentialer.

Norddjurs Kommunes unikke kyststrækning og udnyttelse af havets ressourcer og muligheder rummer et stort vækstpotentiale, hvilket Norddjurs Kommune fokuserer på som et strategisk indsatsområde: 

  • Havets Muligheder var et kompetenceudviklingsforløb under den specialiserede fokuserede erhvervsservice og medfinansieres af EU´s socialfond og Region Midtjylland via programmet START midt Accelerator. Projektet løb i perioden 2012-2014 og har haft 124 iværksættere og unge virksomheder i forskellige forløb, alle med sigte på at udnytte havets muligheder i erhvervsøjemed. 
  • Havets Hus er et udviklingsprojekt, der arbejder på at bygge forsknings-, formidlings- og erhvervsfaciliteter ved siden af Kattegatcentret i Grenaa. Formålet med udviklingsprojektet er at etablere et fysisk byggeri - Havets Hus - i tilknytning til Kattegatcentret på Grenaa Havn. Læs mere om Havets Hus
  • Anholt Havmøllepark blev i 2013 opført i Kattegat mellem Grenaa og Anholt. Parken er den største havvindmøllepark i Danmark og kan dække 400.000 husstandes årlige elforbrug. Læs mere om Anholt Havmøllepark
  • Grenaa Havn er en moderne industri- og trafikhavn med omfattende kajnære havnearealer og store landarealer. Af Norddjurs Kommunes ca. 10.000 private arbejdspladser er 1.700 direkte eller indirekte relateret til havnen i Grenaa. Dette tal forventes at stige i takt med, at Grenaa Havn i samarbejde med Norddjurs Kommune og Region Midtjylland, færdiggør en massiv udvidelse af havnen frem mod 2030, samt forbedring af adgangen til havnen vha. af bl.a. en nordlig omfartsvej omkring Grenaa. Læs mere om Grenaa Havn
  • Kyst- og Fjordcentret har baser i Klithuset ved Grenaa strand, på Fjellerup strand og i Fjordcentret ved Voer Færgested. Læs om Kyst- og Fjordcentret 
  • Djurs Windpower er et virksomhedsnetværk initieret af Norddjurs Kommune og lokale virksomheder med sigte på at kompetenceudvikle lokale virksomheder til at kunne løse underleverandøropgaver inden for off-shore vindenergi og specifikt i forbindelse med opførelsen af Anholt Havmøllepark.

Norddjurs' målrettede fokus på havet og de tilknyttede erhvervsområder sikrer samlet set en stor lokal ekspertisse inden for dette område. Virksomheder vil således både i dag og i fremtiden have gode forhold for transport af varer samt tilgængelighed til en stor mængde leverandører, samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere med knowhow inden for havet og dets erhvervsmuligheder.