Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer havde til formål at yde målrettet hjælp til små og mellemstore fødevarevirksomheder i Business Region Aarhus-området

Projektet var dannet af Det Grønne Museum og Food Organisation of Denmark (FOOD) og blev afsluttet sommeren 2015.

Projektet var tænkt som ét samlet netværk bestående af alle de virksomheder fra fødevareerhverv eller andre relaterede brancher, som kunne eller ville indgå i projektet, og som alle havde ønske om at fremme udviklingen af fødevareerhvervet.

Projektet bestod af en række netværks-, demonstrations- og udviklingsaktiviteter, som skulle fungere som katalysator for overførsel af viden, kompetence m.m. mellem relevante aktører og fødevarevirksomheder i Business Region Aarhus-området.

Du kan læse casen om Landmad.dk fra Grenaa, som deltog i Østjyllands Spisekammer

Du kan læse mere om projektet via disse eksterne links: Business Region AarhusThe Food Project