Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Formål, virke og opgaver

Formål
Djurslands Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs Kommune. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. Rådet vælger selv, hvilke temaer, som gøres til genstand for samarbejdet.

Virke og opgaver
DUR skal arbejde med strategisk udvikling af Djurslands rammesætning for udvikling i de to kommuner. Samtidig skal DUR fungere som dialog- og sparringsforum for Norddjurs og Syddjurs Kommune.

DUR’s opgave er at være et strategisk dialogforum med særlig fokus på at:

  • Etablere dialog om de potentialer for udvikling som Djursland rummer, samt hvordan disse kan realiseres
  • Inspirere de to kommuners kommunalbestyrelse og byråd til udvikling af kommunernes styrker og potentialer
  • Medvirke til fortsat udvikling af stærke samarbejder på Djursland og styrkelse af fælles interesser i forhold til omverdenen
  • Medvirke til formidling af de udviklingsmuligheder, der findes på Djursland, samt dele viden i DUR