Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhvervsudvikling i Norddjurs

Norddjurs er i vækst og udvikling

Det vrimler med spændende og succesrige initiativer i Norddjurs Kommune. Vi har øje for både nye og gamle, store og små. Det lokale erhvervsliv - selve maskinrummet i samfundet - udvikler sig. Vi støtter op om og søger at styrke udviklingen.

De traditionelle erhverv har fokus på nye tider og nye markeder, og de arbejder tæt sammen med andre virksomheder og videnmiljøer på både nationalt og internationalt plan. 

Vi har fokus på samarbejde mellem virksomheder inden for klynger, forskningsmiljøer og offentlige myndigheder, så det innovative potentiale bliver realiseret bedst muligt.

Tværkommunalt samarbejde

Norddjurs Kommune indgår i det tværkommunale østjyske erhvervssamarbejde Business Region Aarhus, et samarbejde, som skal skabe synergieffekter mellem erhvervsservicen og erhvervsudviklingen i Østjylland samt opnå en kritisk masse ift. erhvervsregioner i Verden, som vores virksomheder kan drage nytte af.

Desuden har Norddjurs Kommune et særdeles godt samarbejde med Syddjurs Kommune igennem både Djurslands Udviklingsråd DUR, hvor vi med et fælles udviklingsprogram og udviklingsstrategi søger at skabe vækst på Djursland, samt LAG Djursland, en lokal forening, der arbejder for at skabe nye job og attraktive levevilkår på Djursland.