Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Alkoholbevilling

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrørende alkoholbevilling

Ansøgninger om alkoholbevilling m.v. skal udarbejdes i overensstemmelse med vejledningen og derefter stiles til politiets bevillingskontor, som kan give den fornødne vejledning om udfyldning af ansøgningsskemaerne og vedlæggelse af dokumentation.

Behandlingstiden må forventes at være 60 dage fra modtagelsen af fyldestgørende ansøgning/ansøgninger vedlagt den nødvendige dokumentation.

På denne sides undersider kan du også se tildelte alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune samt oplysning om udvidede åbningstider.

Læs mere i restaurationsplanen (pdf) for restaurationer med alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune.

Restaurationsfolder

 

Virk.dk

Virk Logo _180px

Med Virk.dk kan du nøjes med at gå ét sted hen, når du skal indberette til myndighederne på vegne af din virksomhed.

Populære løsninger på virk.dk