Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejareal til byggematerialer og skurvogne

Har du ikke plads f.eks. alle byggematerialerne til din nye carport eller fliserne til din nye terrasse?

Der er mulighed for, at låne et vej-/fortovs til placering af f.eks. byggematerialer, trailer, skurvogn mv. i forbindelse med ombygning, renovering af have samt ind- og udflytning.

Herunder er der information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på:

  • Materialerne skal afmærkes efter gældende regler.

  • Får du brug for afspærring i forbindelse med lån af vej- eller fortovsarealet, skal du sørge for, at overholde gældende regler, og være opmærksom på, at du selv skal dække udgifterne. Derudover skal du med ansøgningen sende en skitseplan over afspærringen med.

    Læs bekendtgørelse for afmærkning af vejarbejder

Ansøgning skal sendes digitalt:

Østjyllands Politi vil blive informeret om tilladelsen.

Får du brug for trafikregulering/afspærring på offentlige veje og stier samt på privat fællesveje og stier i forbindelse med brug af arealet, hvilket vil sige opsætning af alle former for færdsels- og vejvisningsskilte, skal du udarbejde en skilteplan, som du sender med ansøgningen.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: