Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejriste

Læs her, hvad du gør med tilstoppede vejriste og-brønde.

Der er forskel på vejriste og -brønde i vejen.

De runde, der som regel ligger midt i vejen kaldes vejbrønde, og AquaDjurs vedligeholder denne type.

Hvis der derimod er tale om vejriste, som oftest ligger i kanten af vejen, så er det kommunen, der varetager vedligeholdelsen af disse, såfremt, at vejristen ligger på offentlig vej.

I det tilfælde skal du kontakte Driftskontoret eller anmelde det her.

Vejbrønd

Oplever du problemer med en vejbrønd, skal du kontakte AquaDjurs.

Vejrist

Oplever du problemer med en vejrist, skal du melde det via Borger Tip på norddjurs.dk.

Er den tilstoppede vejrist på en privat fællesvej, så skal du som borger selv kontakte privat kloakservice.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: