Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rent fortov

Grundejere skal renholde fortov ud for sin ejendom.

Grundejeren skal sørge for, at fortov og fortovsrabat ud for sin ejendom til enhver tid er friholdt for ukrudt, affald og lignende samt feje sand og jord.

Grundejeren skal også fjerne f.eks. hundes efterladenskaber (hundeejerne har selv pligt til at fjerne hundenes efterladenskaber, men hvis de ikke gør dette, bliver det altså grundejerens ansvar).

Det er vigtigt, at fortove renholdes af hensyn til, at fodgængerne kan færdes sikkert og uden gene på fortovet.

Hvis grundejeren ikke udfører sine forpligtigelser med renholdelse af fortov, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

Hjælp til arbejdet

Vej og Ejendom kan mod betaling være behjælpelig med renholdelse af fortovet langs offentlig vej. For eventuelle yderligere oplysninger kontaktdriftskontoret.

Lovgrundlag

Kommunen har truffet beslutning om, at den tilgrænsende grundejer langs offentlig vej i byområder skal vedligeholde fortovet ud for sin ejendom i medfør af vejloven (lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlig veje), § 64, stk. 1. Grundejerens pligter til at renholde fortovet fremgår af vejlovens § 68.

Grundejere langs private fællesveje i byområder skal ligeledes renholde fortovet ud for sin ejendom i medfør af privatvejsloven (lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04-11-2015 om private fællesveje), § 82, stk. 1.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: