Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klipning af frøgræs

Ansøg om klipning af rabatter langs frøgræsmarker.

Vi tilbyder landmænd med frøgræsmarker at klippe rabatten. Hvis dette er aktuelt skal du henvende dig på mail driftskontoret@norddjurs.dk.

Det er vigtigt, at du vedlægger kort eller matrikelnummer.

Du skal have ansøgt senest fredag i uge 19, da vi i følge Vejdirektoratets vejledning skal rabatgræsset langs frøgræsmarker være slået inden 2. juni for at undgå krydsbestøvning.

Når du har ansøgt vil du modtage en svarmail. Rabatgræsset vil altid være slået arbejdsugen op til den 2. juni. 

Vigtige huskeregler:

  • Oplys præcist hvor din mark ligger på et kort med en tydelig opstregning, som viser, hvor der skal klippes.

  • Husk også at oplys dit telefonnummer og e-mail, som du kan kontaktes på.

  • Fjern sten eller andet fra vejrabatten efter forårsarbejdet, som kan ødelægge maskinerne.

 

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: