Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opstilling af stillads, lift, kran

Har du brug for at opstille et stillads, en lift eller en kran?

Herunder finder du information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på i forbindelse med opstilling af stillads, kran eller lift.

Er du ejer af stilladset, liften eller kranen, skal  du søge om tilladelse til at opstille på vej- og fortovsarealer. Det gælder både ved ny- samt ombygning af privat- og erhvervsejendomme, hvor der er brug for opstilling af et stillads, en lift eller en kran.

Opstillingen skal afmærkes med refleksordninger og lygter.

Ønsker du der opstilling på cykelsti eller fortov, og har du brug for afspærringen af disse, skal du med ansøgningen medsende en skilteplan over afspærringen. Se nærmere information i bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder.

Østjyllands Politi vil blive informeret om tilladelsen.

Får du brug for trafikregulering/afspærring på offentlige veje og stier samt på privat fællesveje og stier i forbindelse med brug af arealet, hvilket vil sige opsætning af alle former for færdsels- og vejvisningsskilte, skal du udarbejde en skilteplan, som du sender med ansøgningen.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: