Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opstilling af container

Har du brug for at opstille eller er ejer af en container?

Du skal søge om tilladelse til at opstille en container på vej- og fortovsarealer. Herunder findes information om, hvad du skal forholde dig til og være opmærksom på.

Dette gælder både ved ny- samt ombygning af privat- og erhvervsejendomme, hvor der er brug for opstilling af en container.

Containeren skal afmærkes med refleksordninger og lygter og skal gerne placeres nær ved gadebelysning.

Stiller du containeren på cykelsti eller fortov, og derfor får brug for afspærring, skal du medsende en skitseplan når du udfylder ansøgningsskemaet på virk.dk.

Du kan læse bekendtgørelsen for afmærkning ved vejarbejde.

Østjyllands Politi vil blive informeret om tilladelsen.

Får du brug for trafikregulering/afspærring på offentlige veje og stier samt på privat fællesveje og stier i forbindelse med brug af arealet, hvilket vil sige opsætning af alle former for færdsels- og vejvisningsskilte, skal du udarbejde en skilteplan, som du sender med ansøgningen.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: