Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgrundlag

Her finder du lovgrundelaget for at skulle søge tilladelse til brug af vejarealet.

Ved offentlige veje/private fællesveje forstås i disse lov veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel.

I loven om offentlige veje §102 (kap.11) og loven om private fællesveje §66 (kap. 10) må vejarealet ikke uden kommunens tilladelse anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialet, løsøregenstande, skure, skurvogne, byggematerialer, kraner, automater, skilte, hegn eller lignende.

Anbringer du uden tilladelse alligevel nogle af disse genstande, og du ikke fjerner det ved et påbud, så må kommunen fjerne det for din regning. Har du placeret genstandene til gene for færdslen, så er kommunen og politiet berettiget til at fjerne det anbragte for din regning. Dette må ske uden at du har modtaget et påbud.

Love vedrørende brug af vejarealet:

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: