Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Velkomstpyloner

I Norddjurs kommune er der mulighed for at benytte et reklamefelt på en velkomstpylon i forbindelse med arrangementer og udstillinger.

Velkomstpylonerne er placeret på et græsareal ved følgende vejkryds.

  • Trekanten/hovedlandevej 401 samt

  • Hovedvejskrydset Århusvej/Ringvejen i Grenaa.

Der er udarbejdet regler for:

  • Hvem der må benytte feltet

  • Hvad der må opsættes

  • Opsætningsmetode

  • Forskellige administrative retningslinjer

Regler for benyttelse af reklamefeltet på velkomstpylonerne

Velkomstpylonerne er placeret på et græsareal ved følgende vejkryds:

Trekanten / hovedlandevej 401 og hovedvejskrydset Århusvej / Ringvejen.

§ 1

Følgende må benytte reklamefeltet:

  • Norddjurs Kommune
  • Idræts- og kulturforeninger
  • Handelsstandsforeninger
  • Kulturinstitutioner

§ 2

Hvad må opsættes:

Der må opsættes oplysning om arrangementer og udstillinger, ikke reklame for virksomheder.

§ 3

Opsætningen skal overholde følgende:

Der må kun benyttes tal og bogstaver på plakaterne i reklamefeltet, der skal udføres så store og synlige, at trafikanterne let kan læse oplysningerne.

Ved ophængning over længere tid skal der holdes øje med, om materialet bliver falmet eller på anden måde trænger til udskiftning.

Opsætning kan ske 14 dage før afvikling af arrangementet, såfremt feltet ikke er optaget.

Plakaten skal fjernes senest dagen efter afvikling af det pågældende arrangement.

Alle udgifter i forbindelse med etableringen skal afholdes af de/den, der ønsker plakaten sat op.

De/den der ønsker plakaten, skal også stå for opsætning samt nedtagning.

§ 4

Hvem bestemmer:

Ordningen bliver administreret af Vej og Ejendom, Norddjurs Kommune.

Såfremt der er flere, der ønsker brug af reklamefeltet på samme tid, vil der blive taget stilling til, hvem der skal have tilladelsen.

§ 5

Ansvar:

Vej og Ejendom, Norddjurs Kommune har ikke ansvaret for materialet, der er ophængt i skabet.

§ 6

Overholdelse af reglerne:

Såfremt gældende regler ikke bliver overholdt, eller der kommer berettigede klager over brug af reklamefeltet, vil man blive anmodet om at fjerne sit skilt, eller det vil blive fjernet ved kommunens foranstaltning for de/den pågældendes regning.

§ 7

Tilladelse:

Følgende kan kontaktes for eventuel tilladelse:

Vej og Ejendom, kontaktes på mail vejogejendom@norddjurs.dk.

Nærværende regler erstatter tidligere regler fra Grenaa Kommune dateret november 2004.

Størrelsen på reklamefeltet er: 1,0x0,85 mtr.

Ønsker du at benytte velkomstpylonerne kan du kontakte Vej og Ejendom på vejogejendom@norddjurs.dk.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: