Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opslagsskabe

I Norddjurs kommune er der mulighed for at benytte at opslagsskab på Torvet samt et på Havnepladsen i forbindelse med arrangementer og udstillinger.

Opslagsskabene er placeret ved Cykelparkeringen ud for Storegade 1/Torvet 4 samt ved toiletbygningen på Havnepladsen.

Der er udarbejdet regler for:

 • Hvem der må benytte skabet
 • Hvad der må opsættes
 • Opsætningsmetode
 • Forskellige administrative retningslinjer, herunder
 • Hvor nøglerne kan lånes

Regler for benyttelse af opslagsskab på Torvet og Havnepladsen i Grenaa

1: Følgende kan opsætte informationer i opslagsskabet:

 • Turistattraktioner
 • Handelsstandsforeninger
 • Kulturinstitutioner
 • Foreninger

2: Der må opsættes følgende:

Programmer for perioder - information om kortvarige arrangementer og udstillinger.

3: Opsætningen skal overholde følgende:

 • Diverse materiale skal fremstå pænt og relevant.
 • Ved længerevarende opsætning skal der holdes øje med, om mate­rialet er falmet eller på anden måde trænger til udskiftning.
 • Der må ikke tages unødig plads.
 • Der skal tages hensyn til, at andre også vil benytte skabet. Programmer for en længere periode skal ved pladsmangel i skabet nedtages, så mere relevante oplysninger kan komme op.

4: Hvem bestemmer:

De forskellige brugere skal selv administrere ordningen, men Norddjurs Kommune vil ved uoverensstemmelser beslutte, hvad der i det pågældende tilfælde må ophænges.

5: Ansvar:

Norddjurs Kommune har ikke ansvaret for materialet, der er ophængt i skabet.

6: Overholdelse af reglerne:

Såfremt gældende regler ikke bliver overholdt, eller der kommer berettigede klager over anvendelse af skabet, vil man blive anmodet om at fjerne, måske helt stoppe med opsætning af oplysninger i skabet.

7: Tilladelse - nøgle:

Følgende kan kontaktes for eventuel tilladelse til brug af skabet:

Vej og Ejendom, kontaktes på mail vejogejendom@norddjurs.dk.

Lån af nøgle til skabet på Torvet kan ske ved henvendelse til: Grenaa Turistbureau, Torvet 1, Grenaa.

Lån af nøgle til skabet på Havnepladsen kan ske ved henvendelse til:

Firmaet Viggo Jensen, Strandgade 14, Grenaa

Nærværende regler erstatter tidligere regler fra Norddjurs Kommune dateret august 2007.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: