Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Parkeringskontrol

I Norddjurs Kommune er der parkeringskontrol på parkeringspladser og veje.

Parkeringskontrollen i Norddjurs Kommune udføres efter love godkendt af Trafik­ministeriet samt Færdselsstyrelsen, tilsvarende andre steder i Danmark samt efter bekendtgørelse om parkering og parkeringskontrol i Norddjurs Kommune, som kan ses nedenfor på denne side.
 
P-skive skal bruges, hvor der er tidsbegrænset parkering.

Ved overtrædelse af færdselsloven, hvilket også er p-skivereglen, vil man kunne få en p-afgift, som i øjeblikket er på 510 kr.

Ordningen gælder også udenlandske køretøjer.

Parkeringskontrollen udføres af parkeringskontrollører fra Norddjurs Kommune og administrationen bliver varetaget af Parkeringskontrol Nord Ålborg.

Bekendtgørelse om parkering og parkeringskontrol i Norddjurs Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 og § 92c, stk. 4 fastsætter Norddjurs Kommune herved – med samtykke af Østjyllands Politi – følgende supplerende bestemmelser om parkering i Norddjurs Kommune inden for de med byzonetavler E55, tættere bebyggede områder, afmærkede områder.

Færdselslovens almindelige bestemmelser samt lokale bestemmelser om standsning og parkering angivet ved skiltning eller anden afmærkning, ændres ikke ved reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 1. Der må ikke parkers særligt indrettede køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

§ 2. Køretøjer, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg., samt påhængskøretøjer, må ikke parkeres mere end 4 timer, medmindre der findes særligt afmærkede steder for sådanne køretøjer.

§ 3. På veje, hvor der er etableret en tidsbegrænset parkering, er køretøjer, forsynet med en af kommunen udstedt gyldig tilladelse til området, fritaget for tidsbegrænsningen. Tilladelsen skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørens ruder, og den skal tydeligt kunne læses udefra.

§ 4. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af færdselslovens § 121, stk. 1.

§ 5. Norddjurs Kommune har indgået aftale med Aalborg Kommune i medfør af færdselslovens § 122a, stk. 2 om, at indsigelser mod afgifter udstedt af den kommunale parkeringskontrol behandles af Parkeringskontrol Nord, Aalborg Kommune.

§ 6. Denne parkeringsbekendtgørelse træder i kraft den 12. oktober 2018. Samtidig ophæves parkeringsbekendtgørelse for Norddjurs Kommune af 13. marts 2018.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger: