Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sådan arbejder vi med mobilitet

En god mobilitet er altafgørende for at borgernes liv kan hænge sammen og at virksomheder kan drive forretning. Norddjurs Kommune arbejder på at forbedre mobiliteten i kommunen indenfor en række forskellige områder

Arbejdet med mobilitet i Norddjurs Kommune tager udgangspunkt i Djurs Mobilitetsstrategi. Find strategien her

Kollektiv trafik

Norddjurs Kommunes arbejde med kollektiv trafik handler om at kunne tilbyde så fintmasket et sikkerhedsnet af mobilitet som muligt over hele kommunen.

Der er i sommeren 2020 trådt en ny køreplan i kraft med et hovednet af hurtige direkte busser og letbane mellem trafikknudepunkterne på Djursland samt Aarhus og Randers, som er suppleret af øvrige busser og flextrafikken, som i høj grad fungerer til tilbringning til hovednettet.

Fra den 3. maj 2021 tilbyder Norddjurs Kommune den fulde palet af Midttrafiks flextrafikløsninger, når flextur ung går i luften i Norddjurs.

De øvrige flextrafik-løsninger er flextur, flexbus og plustur. Der arbejdes desuden løbende på at forbedre stoppesteder og stationer, særligt trafikknudepunkterne i Auning, Glesborg og Grenaa, samt letbanestationerne i Hessel og Trustrup.

Læs mere om kollektiv trafik og taxi i Norddjurs her 

Veje og cykelstier

På vejområdet arbejdes der løbende på at vedligeholde og opgradere kommunevejene og cykelstierne i kommunen.

Med henvendelser til Christiansborg og ved samarbejde med Vejdirektoratet  arbejdes der på at få opgraderet  statsvejene rute 15 og 16 til Aarhus og Randers samt bygget cykelstier langs dem.

Statsvejene er altafgørende for Norddjurs Kommunes fortsatte udvikling, og særligt Grenaa Havns vækst.

Mobilitetsløsninger og mobilitetspulje 2021

Der findes mange mobilitetsløsninger, som kan give en bedre, billigere, sundere, grønnere eller sjovere mobilitet end den traditionelle bil-, bus- eller flextrafiktransport.

Flere byer på Djursland har f.eks. delebil i dag, som giver borgere mulighed for f.eks. at spare en bil væk. Samkørsel kan tilbyde billig transport, og er en god måde at få udnyttet kapaciteten i bilerne på vejene bedre.

Aktiv transport som cykling har store fordele for borgernes sundhed og er også en billig transport og godt for miljøet. 

Fælles for løsningerne er at borgerne selv kan gøre meget for at forbedre den lokale mobilitet, men erfaringen er at man for eksempel mangler økonomi eller  viden.

I foråret 2021 opretter Norddjurs Kommune en mobilitetspulje, hvorfra borgere kan søge midler til lokale mobilitetsinitiativer, såsom delebiler, samkørsel, landsbybus og cyklisme.

Sammen med puljen vil også fremgå inspiration til, hvad man lokalt kan gøre for at forbedre mobiliteten. Puljen forventes offentliggjort i april 2021.

Læs om Norddjurs Kommunes samarbejde med FDM om samkørsel her

Grøn transport

Samkørsel, delebiler og cyklisme er med at mindske CO2-udledningen fra persontransporten. Herudover er der en stor udskiftning af den danske vognpark på vej, med nationale målsætninger om en langt større andel af elbiler i 2030, som blandt andet vil kræve en bedre ladeinfrastruktur.

Norddjurs Kommune arbejder dels for at leve op til ladestanderbekendtgørelsen fra marts 2020, som siger at der inden 1. januar 2025 skal være mindst én ladestander ved kommunale bygninger og dels på løbende at få udskiftet den kommunale vognpark med grønnere alternativer.

Herudover arbejder kommunen for at få etableret flere offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen i samarbejde med ladestanderoperatørerne.

Oprettelsen af offentligt tilgængelige ladestandere sker i dag udelukkende på markedsvilkår, men forvaltningen forventer at kommende ændringer i lovgivningen (måske allerede i 2021) vil give kommunerne bedre muligheder for at understøtte etableringen af offentligt tilgængelige ladestandere.

Læs mere om Norddjurs Kommunes arbejde med klima herunder grøn transport her