Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Østjysk supercykelsti-samarbejde

Siden 1. august 2021 har Østjylland haft et supercykelsti-sekretariat, der skal sikre flere og bedre cykelstier på tværs af kommunerne

Ti østjyske kommuner og Region Midtjylland er gået sammen i en fælles organisation og deler udgiften til det nye sekretariat, der i første omgang består af én medarbejder med fysisk placering i Aarhus Kommune.

Det overordnede formål er, at gøre det sundt, nemt og sikkert at vælge cyklen til og fra arbejde på strækninger over fem kilometer.

Derfor er første opgave at kortlægge det østjyske cykelstinet og finde steder, hvor det vil være oplagt at forbinde cykelstier fra den ene kommune med cykelstier i den anden kommune.

Nogle steder mangler der kun korte strækninger for at skabe et mere sammenhængende cykelstinet mellem to kommuner.

Ved at udfylde “hullerne” mellem de østjyske cykelstier vil der formodentlig hurtigt kunne laves mange nye og sammenhængende ruter mellem kommunerne.

Det kræver dog kortlægning, samarbejde og fælles projekter. Det nye sekretariat skal også arbejde med lave fælles ansøgninger til de nationale puljer til cykel - supercykelstier til de steder, hvor udfordringen med af forbinde kommunerne er lidt større end blot at udfylde “huller”.

Undersøgelser viser, at 45% af pendlerne i den østjyske del af regionen har under 10 km. mellem deres hjem og arbejde. Sekretariatets opgave er at kortlægge, hvor de største pendlerstrømme er i regionen, planlægge tracere som dækker disse behov og kortlægge hvilke ændringer, som bør udføres for at øge standarden af stien til en supercykelsti.

Det østjyske supercykelsamarbejde er en frivillig forening, hvor kommuner og Region bidrager med et årligt kontingent.

På et stiftende møde den 15. april 2021 blev der valgt en styregruppe, samt en politisk og administrativ følgegruppe.

De deltagende kommuner er: Odder, Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Hedensted, Favrskov, Randers, Aarhus, Syddjurs, Norddjurs og Region Midtjylland.

Norddjurs Kommunes politiske repræsentant er Jens Meilvang, formand for miljø- og teknikudvalget.

Norddjurs Kommune håber med deltagelse i samarbejdet at gennemført en række prioriterede cykelstier i kommunen hurtigere. Kommunens cykelstiprioriteringer kan findes i den gældende cykelstiplan fra 2020, som kan findes via dette link