Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mobilitetspulje 2021

Har du en god idé, som vil forbedre mobiliteten i dit lokalområde, så kan du nu søge støtte fra Norddjurs Kommune

Der er mange måder at forbedre mobiliteten lokalt og med mobilitetspuljen 2021 håber Norddjurs Kommune at kunne hjælpe ildsjæle og initiativer videre over hele kommunen. Der er i første omgang afsat en pulje på 75.000 kr. til at støtte mobilitetsprojekter.

Støtten kan gives til udvikling, arrangementer og anlæg, men ikke til drift. Ifølge lovgivningen må kommuner ikke medfinansiere opstillingen af offentligt tilgængelige ladestandere, hvilket der dermed heller ikke kan gives støtte til.

Der kræves ikke det store ansøgningsmateriale, send blot ideen/projektet via ansøgningsskemaet, og så tager vi en dialog.

Ansøgeren skal repræsentere en befolkningsgruppe i Norddjurs Kommune, og der tænkes her særligt på f.eks. landsbyer og landsbyklynger.

Inden man søger skal man gøre sig tanker om, hvordan man selv vil drifte projektet efterfølgende, da puljen ikke kan bruges til driftstøtte.

Der vil særligt blive prioriteret projekter, som har grønne, sundhedsmæssige eller sociale dimensioner. Og der prioriteres projekter hvor man selv lægger en væsentlig del af finansieringen eller f.eks. frivilliges timer.

Det er muligt at vedhæfte bilag i ansøgningsskemaet, det kan f.eks. være billeder og dokumenter som viser løsningen eller den udfordring man står med lokalt, eller noget der dokumenterer, at der er en vis lokal opbakning til projektet. Hvis det blot er en idé, eller hvis man netop ønsker støtte til en lokal mobilitetsundersøgelse, så forventes denne dokumentation selvfølgelig ikke.

Ansøgningsskemaet findes her via dette link

Der vil løbende blive givet tilsagn til puljen er tom. Det vil fremgå nedenfor, hvor stor den resterende pulje er. 

Efter sommerferien vil der blive evalueret på puljen, og der vil blive taget stilling til om det resterende budgetterede beløb på 75.000 kr. til puljen skal frigives til yderligere ansøgninger resten af 2021. Så hvis man ikke får del i midlerne i de første 75.000 kr., kan det i stedet blive muligt til efteråret. 

Per 1. juni 2021 er puljen på 75.000 kr., der er modtaget ansøgninger men endnu ikke givet tilsagn til projekter.

Du kan finde inspiration til nogle af de mobilitetsløsninger, som kan forbedre den lokale mobilitet ved at klikke på nedenstående links eller til venstre på denne side.

- Samkørsel

- Cyklisme

Delebiler