Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgivning indenfor taxiområdet

Læs om lovgivning indenfor taxiområdet.

Regler

Gælder tilladelser udstedt inden 1. januar 2018. 

Norddjurs Kommune har vedtaget et reglement for taxikørsel med ikrafttræden 1. december 2010. Der er i dette reglement fastsat regler om bl.a. chaufførernes optræden, fremtræden og pligter, vognens rengøringsstandard, betaling og tvister mellem chauffør og passagerer m.v.

Herudover indeholder reglementet regler for deponering, hvis en indehaver af en taxitilladelse i længere tid er afskåret fra at udnytte tilladelsen på grund af sygdom eller lignende.

Lovgivning

Gælder tilladelser udstedt inden 1. januar 2018.

Gælder tilladelser udstedt efter 1. januar 2018.

Yderligere information kan fås hos Trafikstyrelsen.