Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvor kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over taxibetjeningen, kan du henvende dig til kommunen.

Klagen skal være skriftlig.

Du kan bruge dette skema, hvis du har været ude for en episode i forbindelse med, at du har kørt i taxi. 

Vi vil da videresende klagen til den pågældende vognmand eller det pågældende bestillingskontor og anmode om deres udtalelse til sagen. Derefter vil vi træffe afgørelse om, hvorvidt klagen skal have konsekvenser for den, der er klaget over.

Der er imidlertid også mulighed for, at du, hvis klagen vedrører Grenaa Taxa, kan klage direkte til Bestillingskontoret Grenaa Taxa.

Det er vigtigt, at du sammen med årsagen til klagen oplyser dato og tidspunkt for hændelsen, du vil klage over samt hvilken bil/vognmand, det drejer sig om.