Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad betyder de regionale besparelser på busser i Norddjurs Kommune?

Region Midtjylland har besluttet at spare ca. 60 mio. kr. på de regionale ruter over hele regionen. Det har betydet en række ændringer for kollektiv trafik på Djursland, som er slået endelig igennem per 28. juni 2020

Planlægning af ændringer på Djursland

Norddjurs Kommune har samarbejdet med Syddjurs Kommune og Midttrafik om en løsning, som afværger de værste konsekvenser af de regionale besparelser på den kollektive trafik. Løsningen sikrer en acceptabel kollektiv trafikbetjening i Norddjurs Kommune i perioden fra den 1. april 2019 til køreplanskiftet den 27. juni 2020. Der er udarbejdet en implementeringsplan i 3 faser.

Fase 1

Frem til 29. juni 2019

Regionen har fundet andre måder til at opnå den ønskede besparelse og har derfor accepteret at udskyde nedlæggelsen af ruter til efter den 29. juni 2019.

Fase 2

30. juni 2019 - 27. juni 2020

Regionen har valgt at nedlægge rute 213 (mellem Randers, Allingåbro, Vivild, Fjellerup, Glesborg og Grenaa), rute 120 (mellem Ryomgård, Lyngby og Grenaa) og rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft med virkning fra den 30. juni 2019. De øvrige regionale ruter vil blive videreført frem til køreplanskiftet i 27. juni 2020.

Som kompensation har Regionen besluttet at etablere en uddannelsesrute mellem Fjellerup og Randers (med 1 morgenafgang fra Fjellerup og 2 eftermiddagsafgange fra Randers). Regionen vil tilsvarende etablere en uddannelsesrute mellem Grenaa og Ebeltoft (med en morgenafgang i hver retning og to eftermiddagsafgange i hver retning).

Norddjurs Kommune har omprioriteret midler ved at halvere bybussen i Grenaa, så det i stedet har været muligt at opretholde en god busbetjening i myldretiden på rute 213, suppleret af flexbus uden for myldretiden..

Endelig overtager Nord- og Syddjurs kommuner ansvaret for rute 120 mellem Ryomgård og Grenaa.

Fase 3

Efter den 27. juni 2020

Norddjurs Kommune har samarbejdet med Syddjurs Kommune, Midttrafik og vores øvrige nabokommuner om trafikplanen for Djursland. Denne plan er trådt i kraft den 28. juni 2020. Trafikplanen er godkendt i begge kommuner i efteråret 2019.

Både Nord- og Syddjurs kommuner har i budgetaftalerne for 2020 - 2023 afsat ekstra midler til flere afgange på rute 351 mellem Grenaa og Ebeltoft. Køreplanerne var i offentlig høring på Midttrafiks hjemmeside fra den 8. - 22. januar 2020. De endelige køreplaner blev godkendt politisk i Norddjurs, Syddjurs og Region Midtjylland i foråret 2020.

Læs mere om ændringer her: midttrafik.dk/djursland (eksternt link)