Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erstatningsansvar

Som kommune har vi et ansvar ved færden i det offentlige rum, og du kan her læse om erstatningsansvaret.

Her kan du få et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgers færden rundt i kommunen.

Kommunen foretager en prioritering af de offentlige arealer, når vi fører tilsyn og vedligeholdelse, hvilket der er lovgivet om i f.eks. lov om offentlige veje.

Følgende er områder, hvor kommunernes erstatningsansvar adskiller sig fra erstatningsansvaret for private virksomheder og privatpersoner:

  • Glatførebekæmpelse (Snerydning og saltning)

  • Niveauforskelle i gangarealer

  • Huller i veje samt rabatarealer

Der er udarbejdet en pjece, som letter forståelsen og går mere i dybden med regler og praksis på området (pdf)