Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Nedlæggelse af vej på matr. nr. 7ae Hedegård By, Glesborg

Ejeren af matr. nr. 7ae Hedegård By, Glesborg har søgt om tilladelse til at nedlægge den private fællesvej over ejendommen.

Vejstrækningen er en del af en vej mellem Tranehusevej og Kastbjergvej.

Vejstrækningen er markeret med rød streg på nedenstående kort.

Kort Matrikel Hedegaard By

Norddjurs Kommune er vejmyndighed for private fællesveje, og påtænker at give tilladelse til at nedlægge vejen i medfør af privatvejsloven.

Du kan se loven på retsinformation.dk

Lovgivningen foreskriver, at en privat fællesvej ikke må nedlægges, hvis den efter matrikelkoret er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, medmindre der etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Hvis ejendomsejere med vejret til vejen gør indsigelser mod nedlæggelse af vejen, og kommunen afviser disse indsigelser, kan grundejeren kræve, at spørgsmålet om nedlæggelse indbringes for taksationsmyndigheden. Et sådan krav skal være fremsat inden 4 uger efter kommunen har meddelt afgørelse om, at vejen tillades nedlagt.

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag til den påtænkte afgørelse skal senest den 11. april 2019 sendes til:

Norddjurs Kommune
Vej og ejendom
Torvet 3
8500 Grenaa
Vejogejendom@norddjurs.dk

 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Besøg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px