Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle offentliggørelser

Lovpligtige offentliggørelser på vej- og trafikområdet offentliggøres her.

Dispensation for akseltryk på gyllekøretøjer

Trafikstyrelsen meddelte i 2011 dispensation fra dimensionsbekendtgørelsen til kørsel med større akseltryk på gyllekøretøjer.

Det er et vilkår i dispensationen, at kommunen kunne acceptere, at gyllekøretøjer med større akseltryk kører på kommunens veje.

Det er et krav, at kopi af både Trafikstyrelsens dispensation og kommunens accept medbringes under kørslen, og kan forevises for politiet ved kontrol.

Du kan se og printe Trafikstyrelsens dispensation her (pdf) og kommunens accept her (pdf).

Ved spørgsmål kan rettes henvendelse til:

Vej og ejendom/vejgruppen på vejgruppen@norddjurs.dk.

 


Find vej til de tre administrationsbygninger:

Besøg Norddjurs Kommune på Facebook:

Facebook Logo Footer Forside 40Px