Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Aktuelle offentliggørelser

Lovpligtige offentliggørelser på vej- og trafikområdet offentliggøres her.

Ekspropriation

Stiforbindelse Skovgårde – Fjellerup

Norddjurs Kommune indkalder til åstedsforretning vedrørende ekspropriation til en stiforbindelse gennem sommerhusområderne mellem Skovgårde og Fjellerup.

 

Der planlægges ekspropriation af arealer fra ejendommene:

 

Matr. nr. 1c Skovgårde, Fjellerup – Havbakkevej 12, 8961 Allingåbro

Matr. nr. 7a Skovgårde, Fjellerup – Nordkystvejen 65, 8961 Allingåbro

Matr. nr. 1l Hegedal By, Fjellerup – Rypevej 8A, 8961 Allingåbro

Matr. nr. 1bl Hegedal By, Fjellerup – Ravnsvej 7, 8585 Glesborg

Matr. nr. 1bk Hegedal By, Fjellerup – Ravnsvej 5, 8585 Glesborg

Matr. nr. 1e Hegedal By, Fjellerup – Ravnsvej 3, 8585 Glesborg

Matr. nr. 1d Hegedal By, Fjellerup – Ravnsbækvej 15, 8585 Glesborg

Matr. nr. 2n Hegedal By, Fjellerup – Kastbjergvej 23, 8585 Glesborg

Matr. nr. 2m Hegedal By, Fjellerup – Enebærstien, 8585 Glesborg

Matr. nr. 2g Hegedal By, Fjellerup – Enebærstien 22, 8585 Glesborg

Matr. nr. 5d Hegedal By, Fjellerup – Havstien 2, 8585 Glesborg

Matr. nr. 12oæ Fjellerup By, Fjellerup – Kanneshøjvej 42, 8585 Glesborg

Matr. nr. 12lg Fjellerup By, Fjellerup – Granvej 48, 8585 Glesborg

 

Indkaldelsen vedrører ejendomsejere, lejere, panthavere eller andre, der i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse, at varetage i anledning af ekspropriationen.

 

Åstedsforretningen finder sted onsdag den 1. august 2018 fra kl. 08.00 på de ejendomme, der berøres af ekspropriationen.

 

Arealfortegnelse og ekspropriationsplaner er tilgængelige i Administrationsbygningen i Allingåbro, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro.