Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kysten

Tag med på opdagelse i Norddjurs langs den 117 km lange kystlinje

Kystlandskabet i Norddjurs er præget af istidens virke, og når man går på opdagelse i strandkanten, kan man danne sig et billede af kystens geologiske dannelseshistorie.

Dale blev udhulet af gletcherisens slid, isstrømme bar bjergmateriale med sig, og sandede sletter opstod af smeltevandet, som strømmede væk. Istiden har efterladt et meget varieret, smukt og oplevelsesrigt kystlandskab i Norddjurs, og på grund af isens vandring, er Norddjurs én af de få kommuner, der kan byde på næsten alle de landskabstyper, der findes i Danmark. 

Kystlandskaberne består af erosionskyster (havet ’æder’ konstant på kysten), udligningskyster (havet tilfører sand og sten til kysten), marine forlande med langstrakte strandenge og vadehavslignende, tidevandspåvirkede strande.

Helt specielle er kystklinterne, hvor fastlandet ender brat i hvide, lodrette kridtvægge. Vi har stenstrande, hvor småsten slibes runde i brændingen, vi har stækninger med klitlandskaber, og vi har brede, hvide sandstrande. Der er strækninger, hvor skoven vokser helt ud til kanten på stejle kystskrænter med jordskred og næsten lodrette hældninger.

Nogle steder kan man opleve, at kysten er udnyttet til kalk, sten og grusgravning, andre strækninger fremstår som de har gjort gennem tusinder af år.

Landskabsoplevelserne langs kysten i Norddjurs skifter konstant, og oplevelsen af dem er et vigtigt grundelement i vores natur- og kulturarv.

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen:

Jagt og fiskeri

Norddjurs Kommune byder på spændende muligheder indenfor jagt og fiskeri.

Fredningstider

Fisk under mindstemål og fisk fanget i fredningstiden skal du genudsætte hurtigst muligt – uanset om fisken er levende, skadet eller død.

Affald i naturen

Husk at tage dit affald med dig hjem, når du er ude i naturen.

Affald i naturen ser grimt ud og det er dyrt at få samlet ind