Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fortidsminder

Fortidsminder er et kapitel for sig og Norddjurs Kommune har rigtig mange af dem.

I Norddjurs Kommune findes der ca. 600 fortidsminder, som foruden gravhøje også tæller stendysser, ruiner, mindesten, slotte og herregårde. Kulturstyrelsen har sammen med kommunen ansvaret for bevaringen af fortidsminderne.

Norddjurs plejer derfor 10 særligt udvalgte fortidsminder, blandt andet borgruinen ved Skovgårde og Thorsøhøje nord for Grenaa. For at sikre at fortidsminderne fortsat er synlige i landskabet står kommunen for at rydde uønskede vildskud, træer og buske.

I sten- og bronzealderen begravede man vigtige personer i gravhøje. Højene var mindesmærker over den døde, og de skulle placeres synligt og højt i landskabet og dér, hvor mange mennesker kom forbi.

Mange steder i Norddjurs kan man finde rækker af gravhøje langs højderyggen omkring et tidligere vådområde – eksempelvis Kolindsund – og placeringen fortæller om tidligere færdselsårer gennem landskabet. Andre ligger i klynger og markerer en samlet gravplads.

Gravhøjene fra bronzealderen indeholder et øjebliksbillede af landskabet på den tid, men de signalerer også bygherrens magt over naturens ressourcer. I bronzealderen var en gravhøj en kæmpeinvestering.

Højen skulle bygges af græstørv, så man måtte bruge af den eneste rigdom, man havde: græsmarkerne. En stor flot høj på en bakketop var med andre ord et tydeligt signal om stor rigdom og samfundsmæssigt overskud.

De betragtes som umistelige, og der er derfor særlige regler for, hvordan vi yder dem størst mulig beskyttelse.

Slots- og Kulturarvsstyrelsen har sammen med kommunerne ansvaret for bevaringen af de fredede fortidsminder, der kan være mange tusinde år gamle.

Styrelsen registrerer og tinglyser fortidsminder og fører i samarbejde med museerne tilsyn med dem.

Norddjurs Kommune plejer egne og privatejede fortidsminder. Nationalmuseet restaurerer udvalgte fortidsminder af national betydning.

Slots- og Kulturarvsstyrelsens hjemmesiden kan du læse mere om fortidsminder og finde en geografisk oversigt med alle registrerede fortidsminder (husk at klikke på ”vis lokalitet” - og for at få flere informationer om den enkelte lokalitet skal du klikke på ”i”).

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen:

Fortidsmindeguide

Fortidsminder er et kapitel for sig og Norddjurs Kommune har rigtig mange af dem.

Affald i naturen

Husk at tage dit affald med dig hjem, når du er ude i naturen.

Affald i naturen ser grimt ud og det er dyrt at få samlet ind