Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sommerpicnic på Sangstrup Klint

Sangstrup Klint er en historie, der rækker 60 millioner år tilbage i tiden

Når du står på Sangstrup Klint en dag i solskinsvejr, lyser kalkklinterne stærkt hvidt i kontrast til havets gråblå farve. Det er de små mosdyr ”bryozoerne”, der har æren for den smukke klintekyst på Djurslands nordkyst. De opbyggede gennem 5 millioner år det tykke kalklag, som klinterne består af.

Det er et perfekt sted til en sommerpicnic med de små fiskerhuse i ryggen og en udsigt, der vil noget. Ud over havet og hen langs klintekysten. Her er ikke sandstrand, men perfekte forhold for snorkling, harpun- eller stangfiskeri. Og her kan man bruge mange timer med at finde forsteninger af søpindsvin og søanemoner.

Kom hertil ad landevejen fra Sangstrup by eller på cykel og til fods via Nordsøstien.

 

Landskabet ved klintekysten

Morænelandskabet ved Karlby og Sangstrup Klint er formet under sidste istid; Weicheltiden, og er præget af isens slid (erosion) på jord og undergrund. Den kalkblandede jord er den bedste landbrugsjord i Norddjurs, og derfor er så godt som al jord opdyrket helt ud til selve kystlinjen, som består af stejle kalkklinter med højder op til 11 meter. Ved deres fod findes op til flere brændingshuler.

Farvandsområdet er ’åbent indre dansk farvand’, og kystlinjen er ’åben klintekyst’ med stenstrand. Havet ud for Karlby og Sangstrup Klint når hurtigt dybder på 7-9 meter, og bølgepåvirkningen er kraftig.

Strandens store volde af sten er derfor slidt helt runde, og hver stenvold består af sten af omtrent samme størrelse.

 

Klintekystens særkende

Havet er først synligt, når man er ganske tæt på klinterne, bortset fra enkelte udsigtspunkter inde fra det nærmest liggende landbrugslandskab.

På længere afstand, fra vejene over de åbne landbrugsarealer, er der flere steder fin udsigt over havet, hvor Anholt vindmøllepark ses helt tydeligt i klart vejr.

Der er store, visuelle sammenhænge fra klint til klint på kysten, men klinternes mange fremspring og bugter gør, at den visuelle sammenhæng langs strandbredden af og til brydes. Oplevelsen af klinterne er smuk og unik, især i solskinsvejr, hvor kalken lyser stærkt hvidt i kontrast til havets gråblå farve.

 

Kalk og fossiler

Kalkklinterne, som kun findes få andre steder i Danmark, er i alt 5 kilometer lange og består af bryozokalk (limsten) fra tertiærtiden for 60 millioner år siden.

Kalken blev skabt af ’bryozoer’; små kolonidannede mosdyr, som levede i kalkskaller i havet. Hele massen af kalk består af bryozernes kalkskaller, og hvis man bruger lup, kan man få øje på skallerne.

I tertiærtiden befandt de store bestande af bryozoer sig ofte på lavt vand, hvor kalkskallerne fra de døde dyr gennem 5 millioner år opbyggede det flere meter tykke kalklag. Det er i disse kalklag, at man også finder lag af flint ved klinterne.

Der er rigtig mange fossiler i kalken ved Karlby og Sangstrup Klint, hvor man kan finde forstenede søpindsvin, sømus, rankefødder fra små krebsdyr, søstjerner og søliljer, som er stilke fra søanemoner.

 

Naturoplevelser ved klintekysten

På kalkklinterne vokser der i nogle meters højde store bestande af grønalger, som trives på grund af skumsprøjtene på kalken. Ved foden af klinterne er der Følfod og Strandkål i den jord, som er skredet ned fra muldlagene på toppen af klinten, men ellers er stranden øde stenstrand.

Langt de fleste steder dyrkes markerne helt ud til klintens kant. Den udyrkede zone alleryderst, som enten mangler helt eller kun er få meter bred, er bevokset med græs.
I klinternes kalkvægge lever og yngler tejsten, som er en sort og hvid alkefugl med karakteristiske røde fødder.

Tejsten, der kun findes ganske få steder i Danmark, bygger rede ved at hakke fine, runde huller ind i kalken. Redehullerne er på størrelse med kaninhuller og er markant større end huller fra både digesvaler og strandskader, der også yngler i klinterne.

Der ses ofte gydende hornfisk helt inde ved klintfoden på ½ m vand, og der er også en god bestand af havørred ved klinterne. Kalkformationerne fortsætter i havet, hvor undervandsskrænterne, foruden at være et oplevelsesrigt landskab under vand, også er frugtbart levested for adskillige fisk og tangarter.

 

Kulturhistorie

Flere kirker på Djursland blev i 1100-tallet bygget af kalksten fra klinterne ved Karlby og Sangstrup. Kalkstenene blev brudt, læsset og fragtet ned langs Djurslands østkyst, blandt andet ind i Kolindsund, der i middelalderen var et sejlbart sund ind i det centrale Djursland.

I alt 9 kirker på Djursland er bygget af kalksten fra klinterne ved Sangstrup og Karlby. I klinterne kan man være heldig at finde kanonkuglehuller, der ses som runde rustskaller. De siges at stamme fra Englandskrigene.

Landingsstedet ved Hjembæk er fra gammel tid Voldby- og Sangstrupbøndernes adgang til havet.

Der er bevaret tre små murede fiskehuse helt ude ved kysten. Hjembæk er stadig hjemsted for en del fritidsfiskere.

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen:

Affald i naturen

Husk at tage dit affald med dig hjem, når du er ude i naturen.

Affald i naturen ser grimt ud og det er dyrt at få samlet ind

Offentlige toiletter

Der findes over 30 offentlige toiletter i Norddjurs Kommune, så hvad enten du er på gåtur i skoven, på badetur til stranden eller på shoppetur, så er der et offentligt toilet i nærheden.