Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Storkebesøg

Norddjurs besøges hvert år af storke, der enten kommer enkeltvis eller i grupper

Med sit meget karakteristiske udseende, og de talrige fortællinger og sange om storken, kender de fleste den sort-hvide fugl, når de ser den.

Storkene ankommer sædvanligvis i april måned, og kan ses helt frem til sidst på sommeren. Hvis du er heldig, kan du se dem gå på markerne i deres søgen efter føde eller på udkig efter nye redepladser.

Norddjurs Kommune har sommerboligerne parat: fem reder blev i 2013 sat op på 8 meter høje pæle af lærketræ. Det skete i samarbejde med lodsejere i Vester Alling, Enslev, Skindbjerg, Hemmed og Revn.

Vi kan tilbyde storken attraktive våd- og naturområder

I Norddjurs er der de seneste år skabt nye vådområder ved bl.a. Alling Å, som afgræsses af kreaturer, eller hvor der slås hø på arealerne. Også ved Enslev, Skindbjerg og Hemmed er der våd- og naturområder, der er attraktive for storke.

Her er der stor rigdom af insekter, frøer, mus og andre af de fødemuligheder, storkene foretrækker.

Storken har tidligere ynglet i stort tal i Norddjurs, men siden 1965 har der har ikke været ynglende storke på Djursland.

På trods af nye moderne storke-boliger, har sommergæsterne indtil videre kun hvilet sig på redekanten undervejs til andre destinationer.

Det længst registrerede ophold var i Vester Alling, hvor en stork opholdt sig flere dage i foråret 2015.

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen:

Søer og vandhuller

Vandhuller er vigtige yngle- og levesteder for en lang række planter og dyr. Små vandhuller med lavvandede områder er særlig vigtige som ynglesteder for frøer, tudser og salamandre.