Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ridestier

Oplev den flotte natur i Norddjurs på hesteryg.

Norddjurs Kommune har stor fokus at skabe gode betingelser for at have et aktivt friluftsliv og gode oplever i naturen. 

På denne side kan du læse mere om de spændende muligheder du har for naturoplevelser på hesteryg.

Udvis altid hensyn til andre

  • Benyt ridestierne og rabatter langs vejene.

  • Passér gående, cyklister og andre ryttere i skridtgang.

  • Vær opmærksom, og orienter dig om den øvrige trafik.

  • Pas godt på dig selv og din hest, og vis hensyn over for andre og naturen.

Ridning i skov

Ridning i offentlig skov er som udgangspunkt gratis og følger de gældende regler for adgang i offentlige skove.

I Grenå Plantage er der mulighed for at ride en tur ad ridestier i områdets smukke natur.

I området kan du både opleve hede, løv - og nåleskov. Midt i Plantagen ligger Skovsøen, hvor du kan holde en pause og nyde din madpakke ved borde og bænke.

Derudover kan du ride til Grenå strand via stierne. Kommer du med hestetrailer kan der parkeres ved Rævevej på begge sider af Fuglsangvej.

Der må rides på de afmærkede ridestier og alle grusvej hvor færdsel i bil er tilladt. Rid i højre side og vis hensyn overfor andre brugergrupper, du møder. 

Ridning i private skove må kun ske efter aftale med ejer og efter reglerne fastsat af den pågældende ejer.

Ejere kan selv bestemme om ridning eller anden færdsel skal koste noget.

Ejeren kan derfor også fastsætte andre regler for ridning på området.

Ridning på strand

I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred og kun, hvis der ikke er skiltet mod ridning.

Badning på havet er tilladt.

Heste i trafikken

Ridning er tilladt på veje og stier, med mindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning.

En hest defineres ifølge færdselslovens § 2, stk. 10 som et køretøj i trafikken.

Dette betyder, at man ikke må ride på cykelstier, gangstier og fortov. Brug af mobiltelefon under ridning ikke er tilladt.

Hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje.

Ejere kan ved skiltning eller på anden måde forbyde sådan kørsel.

 

Hundeskov

Hundeskove er et godt tilbud til dig og din hund.

Hundeskove er små eller større indhegnede arealer, hvor den ansvarlige hundeejer året rundt kan lufte den lovlige og lydige hund uden snor.

Legepladser

I Norddjurs Kommune er der 20 legepladser til fri afbenyttelse, så du finder nemt en legeplads til børn og barnlige sjæle i alle aldre.

Færdsel i naturen

Norddjurs kommune rummer mange muligheder for gode oplevelser i naturen.

Ridekort

Ridning i Løvenholms skove er alene tilladt, hvis man er indehaver af et gyldigt ridekort.