Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Naturparken

Norddjurs er en del af Naturpark Randers Fjord.

Kommunerne omkring den smukke Randers Fjord er i et tæt samarbejde omkring certificeringen gennem Friluftsrådet af Naturpark Randers Fjord.

Fra Djursland-siden kan du komme til parken ved fjordens udmunding ved Udbyhøj, besøge naturformidlingscentret Kyst- og Fjordcentret længere inde i fjorden, gå langs den gamle lodssti eller de andre stisystemer, besøge det bynære Lunden og skinnecyklerne i Allingåbro, tage en sejltur ude på Randers Fjord eller den mindre Grund Fjord eller en færgetur  enten med Udbyhøj (sejler mellem Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd) eller Ragna (sejler mellem Voer og Mellerup).

På Naturparkens hjemmeside kan du finde aktuelle arrangementer rundt omkring i området. 

 Kortnaturpark

Unik natur

Det er karakteristisk for fjorde, og dermed også for Randers Fjord, at saltholdigheden svinger rytmisk i takt med tidevand og det indstrømmende havvand fra Kattegat.

I denne konstante foranderlige verden findes et væld af såvel ferskvandsfisk som marine fisk – f.eks. laks, helt, havørred, sandarter, gedder, aborrer, fredfisk, multer, brasen, sild, fladfisk og ål.

Den sydligste del er fjorden er overvejende fersk, den nordlige overvejende salt, mens området omkring kanaløen har en saltholdighed, der kan svinge meget.

Et af kendetegnene ved Randers Fjord er de meget brede engarealer, som gennem tiden har udgjort en særlig ressource i form af tagrørs-høst.

Især arealerne ved Grund Fjord leverer glimrende tagrør, der høstes om vinteren. Der høstes også blågrøn kogleaks og søkogleaks ved fjorden. Aksene tørres og bruges til at lave sivsko.

Efter 2. verdenskrig var der stor mangel på fødevarer i Europa.

Lodsejerne/landmændene (også i Danmark) indvandt land med henblik på at imødekomme efterspørgslen på fødevarer. Der er mange diger langs Fjorden, som forhindrer, at dyrkede marker bliver oversvømmet ved højvande. Midt i digerne ligger der pumpehuse.

Et sindrigt pumpesystem sikrer, at vand kan pumpes væk fra markerne.

I Naturparkplanen  og på Naturparkens hjemmeside kan du læse meget mere om livet i og omkring Randers Fjord og Grund Fjord - før, nu og lidt tanker om fremtiden.

Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning administreret af Friluftsrådet for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark.

Der findes med udnævnelsen af Naturpark Randers Fjord pt. 8 naturparker fordelt over det meste af landet.

Derudover findes 2 pilot-naturparker.

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen: