Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Slåning af vejbede, grøfter, og helle-anlæg

Vejbede, grøfter og helle-anlæg har en større betydning for biodiversiteten, end man måske skulle tro. Områderne fungerer blandt andet som levested for dyr og planter.

Vejbede, grøfter og helle-anlæg fungerer både som levested for dyr og planter, og som spredningskorridorer og trædesten mellem større og mindre naturområder.

Det er allerede mange år siden, at Norddjurs Kommune gik i gang med at udvælge nogle vejstrækninger, hvor vi reducerer antallet af slåninger, ændrer slåhøjden eller slåtidspunktet. Dette kan ændre artssammensætningen fra græs til blomstrende urter og giver planterne større mulighed for at blomstre og smide frøene igen.

Trafiksikkerhed har højeste prioritet, så derfor sørger kommunen for, at vejene har gode oversigtsforhold, at vejen skal kunne afvandes og sneen kan fyge væk etc.  

I foråret klipper vi derfor kun de arealer, hvor vi skal tage hensyn til trafiksikkerhed samt langs frøgræsmarker.

efteråret foretager vi et større klip af alle vejkanter. Om sommeren foretages slåninger langs de kommunale veje oftest af private lodsejere, som har jorde, der grænser op til vejkanten. 

Nedenstående billede ved Netto i Auning er et eksempel på, hvor meget liv der kan være midt i byen mellem parkeringspladser og en vej.

Netto Bilede Version 2

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen: