Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Differentieret græsklip og fælledgræs

Der er fortsat behov for almindelige kortklippede plæner til leg, picnic og boldspil. Men de kortklippede plæner har en meget lille biologisk værdi og kræver samtidig intensiv pleje.

Derfor arbejder Norddjurs Kommune også for at reducere driften på de grønne arealer, hvor dette kan lade sig gøre.

Arealerne varierer i størrelse og kan være alt fra udkanten af en boldbane, til vejrabatter og større anlæg.

Fælledgræs

På udvalgte kommunale arealer har vi anlagt "Fælledgræs". Dette indebærer, at vi enten lader arealet står helt urørt eller kun slår græsset 1 gange årligt. Dette giver vilde urter mulighed for at blomstre og være en vigtig fødekilde for bier, sommerfugle og andre insekter urørt eller 1 gang årlig. 

Vi undlader desuden at gødske græsset. Dette vil begunstige urter frem for græsser og andre næringskrævende arter. 

Kommer du forbi et område med høj vegetation, er det altså ikke fordi gartneren holder fri. Tværtimod holder vi øje med områderne med fælledgræs og sørger for at klippe stier, så børn og voksne nemt kan færdes i området.

Differentieret græsslåning

Norddjurs Kommune eksperimenterer desuden med ”differentieret græsslåning”, der også kaldes mosaikslåning.

Dette indebærer, at man opdeler et areal i felter, som klippes på forskellige tidspunkter på året, således at noget af græsset er højt, når andet er slået.

Dette vil sikre, at insekter i de behandlede felter overlever slåningen og at der hele tiden er blomstrende urter til stede for dem. 

Nedenfor er et eksempel på "Fælledgræs" i Grenaa:

Faelledgraes 2

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen: