Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anlæg af blomsterenge ved udsåning af vilde blomster

Biodiversiteten er især truet, fordi et stort antal hjemmehørende plantearter, som mange insekter er helt afhængige af, er i kraftig tilbagegang. Udsåning af disse plantearter er derfor en af metoderne til at fastholde og forøge den biologiske mangfoldighed

I 2020 anlagde Norddjurs Kommune seks nye blomsterenge på i alt 2,5 hektar og i 2021 yderligere 1,5 hektar. Flere steder hjælper lokale ildsjæle med arbejdet, der består af klargøring af jorden, udsåning og efterfølgende pleje. 

Blomsterengene slås to gange årligt, i foråret og efteråret. Vi sørger for at lade afklippet ligge i fjorten dage, så frøene drysser af inden opsamlingen. På den måde vil blomsterengen udvikle sig og blive mere artsrig år efter år.   

Der findes mange typer frøblandinger, og desværre er alle ikke lige velegnede, da de ofte indeholder arter, som slet ikke findes i naturen.

Derfor har  kommunens biologer kvalitetssikret de frøblandinger, der er blevet anvendt. Frøblandingerne er valgt med det formål at give føde og levesteder for mange forskellige insekter ved at vælge frøblandinger med et højt indhold af planter, der i forvejen findes i Danmarks natur.  

Rigtig mange kommuner anvender udsåning af vilde planter, som en synlig måde at skabe hurtige resultater. Desværre er der få eksempler på at kommunerne evaluerer, hvilken effekt udsåningerne har. Det vil vi gøre noget ved i Norddjurs Kommune, og vi vil derfor tilse de udsående blomsterstriber i løbet af sensommer, og se på hvordan de virker.

Ud over at fremme biodiversiteten, er det vores håb, at blomsterengene vil skabe glæde for børn og voksne, der kan nyde synet af de smukke blomster. 

Hvor kan du også finde blomsterenge:

  • Jernbanegade i Allingåbro

  • Toldbodgyde i Ørsted

  • Østerbakken i Ørsted

  • Industrivej i Auning

  • Randersvej v/Arnoldi i Grenaa

  • Kattegatvej i Grenaa

  • Andereservatet i Grenaa

  • Stenminevej i Grenaa Plantage

  • og det nye anlæg i Trustrup (som kan ses på billederne nedenfor)

Billede 1 Blomstermark Paa Trustrup Anlaeg 2

Billede 2 Blomstermark Paa Trustrup Anlaeg 3

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen: