Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vild med vilje

I Norddjurs Kommune arbejder vi for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig.

Som en del af det landsdækkende projekt Vild med Vilje, ønsker vi at bidrage til at skabe bedre biodiversitet.

Det gør vi blandt andet ved at skabe gode leveforhold for blomstrende urter, sommerfugle og vilde bier.

I løbet af efteråret  2020 anlagde vi derfor seks nye enge på i alt ca. 2,5 hektar.

Mens vi i 2021 yderligere klargører ca. 1,5 hektar. Flere steder hjælper lokale ildsjæle.

Vi afprøver forskellige metoder inden såningen bl.a. afskrabning af græstørv, fjerne rødder, pløjning, fræsning og harvning så jorden er klar til, at vi kan så frø fra vilde danske blomster og forskellige græsarter.

Frøblandingerne er udvalgt af kommunens biologer og med det formål at give føde og levesteder for mange forskellige insekter.

Det vil tage op til tre år før engen er fuldt udviklet. Dette skyldes, at nogle urtefrø skal have frost, før de spirer, mens andre først blomstrer 2 år efter, de er sået.

I maj 2021 vil vi så frø som vil blomster, og være til glæde for både sommerfugle, insekter og mennesker.

Engene finder du på Jernbanegade i Allingåbro, Toldbodgyde i Ørsted, Østerbakken i Ørsted, Industrivej i Auning, Randersvej v/Arnoldi i Grenaa, Kattegatvej i Grenaa, Andereservatet i Grenaa, Stenminevej i Grenaa Plantage, og det nye anlæg i Trustrup.

Desuden omlægger vi en række vejbede, og udplanter/-sår en lang række hjemmehørende planter. 

Bedene finder du i Grenaa på følgende steder: Århusvej, Kystvej/Søgade, Rosengade, Østergade, Stationsvej og Kølvej. Derudover Rundkørslen i Hoed, Stensmarkvej v/ Fornæs, Stenvad Bygade i Stenvad. I Auning omlægger vi bede på Nørregade/Juelsgade og Centertorvet.  Mens Tårupvej i Tårup og forvaltningsbygningen på Kirkestien i Allingåbro også får en kærlig hånd. 

Derudover arbejder vi løbende med tilpasning af vores drift bl.a. med differentieret græsklip, plantning af træer og buske og andre tiltag.

 

Kort over herlighedspletter

En herlighedsplet er et sted i Norddjurs Kommune, der er rart, og værd at gøre et lille stop.

Årstidens natur

Uanset årstid så kan du opleve storslået natur i Norddjurs og du kan nemt følge de skiftende årstider i naturen: