Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktiviteter og VILDE indsatser

Følg med i de VILDE indsatser, der sker i Norddjurs Kommune.

På fotoet ses Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) og Almindelig Vandnymfe (Enallagma cyathigerum). Læs om arterne på Naturbasen eller Arter.dk.

SÅ ER VI I GANG: DE SYV MÅL FOR NORDDJURS KOMMUNE

Siden opdateres, og indsatserne tilføjes hele tiden løbende, efterhånden som de bliver planlagt og ført ud i livet. Detaljegraden vil derfor også varierer, alt efter hvor langt i planlægningsforløbet en indsats (eller dele deraf) er.

2021

JULI

Læs nyhedsbrevet for juni 

JUNI

Læs nyhedsbrevet for maj

Tilmeld nyhedsbrevet her 

MAJ

Indsatsområderne ses også på forsiden for Norddjurs Kommunes VILDESTE tiltag

1 - ORGANISESRING

I starten af VILD-projektet er det specielt vigtigt, at indsatsen planlægges og prioriteres grundigt, så projektet kommer til at bære frugt.

Kommunen har valgt at arbejde ud fra de syv indsatsområder som er beskrevet her.

 • Et VILD-team på tværs af kommunens afdelinger i hhv. Drift, Kultur & Fritid og Byg & Miljø mødes hver 14. dag, og tilrettelægger indsatsen i fællesskab. En koordinator binder trådene sammen.

2 - FORMIDLING GIVER SYNLIGHED

Projektet skal være synligt og nå ud til alle grene af kommunen. Teamet er derfor i gang med at udvikle følgende:

 • Et logo og et slogan med tilhørende skilte for projektet. Skiltene vil kunne bruges af alle, der deltager i projektet, for at markere, at de er en del af den samlede indsats i Norddjurs Kommune.

 • Selvfølgelig skal de sociale medier også i spil. Derfor er teamet ved at udvikle en kommunal Facebook-side om vores deltagelse i Danmarks VILDESTE Kommune. Et enkelt klik på Facebook skal gøre det lettere for alle lige at følge med online, også når vi nyder naturen.

3 - NUVÆRENDE NATURPLEJE I NORDDJURS KOMMUNE

Norddjurs Kommune laver allerede naturpleje (græsning, rydninger mm.) i mange forskellige naturtyper.

Vi forsøger løbende at tilrette naturplejen, så den skaber så gode forhold for dyr, planter og andet liv som muligt.

4 - NY NATURPLEJE I NORDDJRUS KOMMUNE

Kommunen vil arbejde for at pleje nye naturområder. Derfor er vi igang med at:

 • kortlægge naturområder for sjældne dyr og planter, så vi netop kan bevare de sjældne dyr og planter. Her vil de vigtigste områder blive prioriteret først, det vil sige de områder, der allerede har en høj biodiversitet, men bare ikke er gennemgået for sjældne arter endnu

 • Undersøge mulige statslige støtteordninger for naturpleje, og 

 • Opsøge nye, lokale dyreholdere, så kvæg og andre græssere kan hjælpe med at skabe de bedste forhold for naturen.

5 - SAMMENBINDING - MANGE BÆKKE SMÅ GØR EN STOR Å

For at indsatsen skal virke, skal de mange indsatser i kommunen hænge sammen - geografisk set.

Denne sammenbindning skal blandt andet sikres via digitale kort, der viser alle de indsatser, som kommunen, lokale foreninger, borgere, virksomheder og måske en skoleklasse gennemfører.

Kommunen er i gang med at udvikle sådanne kort. 

Andre projekter, der kan medvirke til at skabe en mere tydelig sammenhæng er blandt andet:

 • Projektet Vild Med Vilje i Norddjurs Kommune, der allerede er godt i gang.

 • Initiativer, skabt af bio-begejstrede borgere, der deltager via Facebook-gruppen (og tilhørende hjemmeside) 'Norddjurs Vilde Natur'.

 • Ændret drift af vejkanter og gamle jernbanespor, der derved kan binde naturområderne sammen. Muligheden for dette vil blive undersøgt som en del af projektet.

6 - NETVÆRK FOR NATUREN

Teamet har allerede gang i samarbejdet med forskellige netværk, der alle gerne vil gøre sin del for at øge biodiversiteten i Norddjurs Kommune:

 • Facebook-gruppen 'Norddjurs Vilde Natur

 • Grupper af lokale NGO'er

 • Netværk for udvikling af undervisningsmateriale om biodiversitet

 • Netværk for Kommunernes skoler og daginstitutioner

 • Netværk af fritidslandmænd

 • Et netværk, der vil arbejde for at genskabe færdigt udgravede råstofgrave om til natur igennem et samarbejde med Region Midt, lodsejere m.fl., og på tværs af kommunegrænsen ved Glatved.

 • Flere netværk er på vej! 

7 - INDIVIDUELLE INDSATSER, SÅ PRIVATE OGSÅ KAN HJÆLPE

Rigtig mange folk vil gerne selv gøre en indsats. Dét støtter kommunen op om, f.eks. ved:

 • Biodiversitets-formidling med pjecen 'Giv plads til liv', der giver fif til at fremme biodiversiteten i egne haver

 • Udlevering af frø af vilde, hjemmehørende planter til udsåning i foråret 2021.

APRIL

Udlevering af frø af vilde, hjemmehørende planter til udsåning i private haver.