Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Danmarks VILDESTE Kommune

Her kan du læse om Norddjurs Kommunes deltagelse i Miljøministeriets konkurrence om at blive "Danmarks VILDESTE Kommune".

Storplettet Perlemorssommerfugl På Liden KlokkeNaturen er presset og mange dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid

Den 20. april 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt, at Norddjurs Kommune skal deltage i konkurrencen "Danmarks VILDESTE Kommune", der er igangsat af miljøministeren.

Miljøministeren har igangsat kampagnen: "Sammen om et VILDERE Danmark", som skal motivere og inspirere kommunerne til at udvikle de bedste biodiversitetsprojekter.

Vinderen kåres i slutningen af 2022. Man kan læse meget mere om konkurrencen her

I Norddjurs Kommune vil vildskaben blive udfoldet i ambitiøse og innovative projekter, der både skaber grobund for varige forbedringer af den nuværende natur og skaber nye naturområder med høj kvalitet.

Fokus vil blandt andet være på at sikre sammenhængende arealer samt beskytte de unikke naturarealer langs Norddjurs Kommunes 117 km lange kystlinje.

Der vil desuden blive gjort en stor indsats for at udbrede viden om vild natur, fortælle om inspirerende projekter og oprette netværker.

Dermed håber kommunen på at kunne engagere og motivere haveejere, institutioner, virksomheder og organisationer til selv at igangsætte og fastholde en indsats, der løfter biodiversiteten.

Kalkoverdrev Glatved

Norddjurs Kommunes Grønne bog

Som startskud har alle kommuner udfyldt et spørgeskema, en såkaldt grønbog, hvori alle deltagere hver især præsenterer sig selv og deres påtænkte indsatser. 1. juni 2022 skal kommunerne indsende ét finaleprojekt i en Finale-grønbog og det er denne dommerne tager udgangspunkt i, når Danmarks Vildeste Kommune kåres til efteråret. 

Norddjurs Kommunes grønbog kan læses her.

7 indsatsområder i Norddjurs Kommune

Kommunen ønsker at skabe og vedligeholde de projekter, der giver størst mulig biodiversitet og skabe sammenhæng mellem eksisterende og nye naturområder.

At løfte så stor en opgave kan være en kompliceret proces. For at skabe et godt overblik, så har vi valgt at opdele opgaven i 7 indsatsområder:

  1. Indsatsen prioriteres og organiseres.

  2. Alle udførte indsatser formidles løbende. Læs f.eks. vores nyhedsbreve her eller følg os på facebook.

  3. Norddjurs Kommunes eksisterende naturpleje og naturgenopretning evalueres, forsættes og forbedres for at højne naturindholdet og øge biodiversiteten mest muligt.

  4. Eksisterende natur plejes med nye rydninger og græsninger og de fysiske forhold forbedres. Nye mulige naturplejearealer findes via HNV-kort , der viser områdernes naturværdier (HNV=High Nature Value). Arealer med mange sjældne arter og særlige fysiske forhold, der øger biodiversiteten prioriteres højest.

  5. Naturarealerne sammenbindes via Norddjurs Kommunes indsats med udsåning og udplantning af vilde planter og ekstensivering af driften. Sammenbinding sker også via indsatser lavet af lokale borgere, virksomheder, institutioner og alle andre, der har lyst til at være en del af en fælles indsats.

  6. Norddjurs Kommune tager initiativ til at danne netværk bestående af borgere med sammenfaldende interesser, som ønsker at arbejde for at øge biodiversiteten. F.eks. borgerforeninger, institutioner/skoler, NGO'er, Facebook-grupper, erhvervslivet, forsyningsselskaber etc.

  7. Norddjurs Kommune giver gode råd til individuelle initiativer. Første skud på stammen er en pjece om, hvordan man skaber størst mulig biodiversitet i haver. Find den online her eller på dit lokale bibliotek. 

Humlebier På Stor Knopurt

Følg med på 'Norddjurs giver plads til liv' på Facebook

En stor del af projektets udførelse bliver delt med Norddjurs' borgere på Facebook-siden: 'Norddjurs giver plads til liv'.

Her kan du følge med i nyheder, involverer dig i kommende projekter ved at kommentere, diskutere og foreslå nye idéer samt finde inspiration til, hvordan du selv kan bidrage til at øge biodiversiteten i Norddjurs Kommune. 

Fotos: perlemorssommerfugl på liden klokke, overdrevsvegetation på kalkoverdrev ved Glatved og humlebier på stor knopurt.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet om biodiversitet i Norddjurs Kommune

Hvad kan du gøre?

Du kan finde inspiration til, hvad du selv kan gøre for biodiversiteten ud fra denne artikel med en lokal borger.

Vilde oplæg

Norddjurs Kommune har i samarbejde med bl.a. DN Norddjurs, Djurslands Landboforening og SEGES deltaget i en række oplæg om biodiversitet.

Oplæg i samarbejde med SEGES og Djurslands Landboforening kan ses her
SEGES' oplæg findes her.

"Biodiversitet -og andre vildfarelser", et oplæg for Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, kan findes her

PowerPoint-præsentationen fra webinaret i samarbejde med firmaet Vildskab om, hvad du selv kan gøre på din ejendom for at øge biodiversiteten kan findes her.

Podcast: lyt til webinar om biodiversitet

Norddjurs Kommune har afholdt webinar om biologisk mangfoldighed og myter om biodiversitet den 4. november 2021.

Webinaret giver dig et indblik i nogle grundlæggende forudsætninger for biodiversitet og inspirerer til, hvad man selv kan gøre. Lyt til webinaret her.

(Der er en lille pause midt i, som du også selv kan vælge at holde - ellers kan du lige spole ti minutter frem.)

Til webinaret lovede vi også at svare på de spørgsmål, som vi ikke nåede at gennemgå - svar og spørgsmål kan du finde her