Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Danmarks VILDESTE Kommune

Om Norddjurs Kommunes deltagelse i Miljøministeriets konkurrence om at blive "Danmarks VILDESTE Kommune".

Den 20. april 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt, at Norddjurs Kommune skal deltage i konkurrencen "Danmarks VILDESTE Kommune", der er igangsat af miljøministeren.

Naturen er presset, og mange dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid

Derfor har miljøministeren igangsat kampagnen: "Sammen om et VILDERE Danmark", som skal motivere og inspirere kommunerne til at udvikle de bedste biodiversitetsprojekter.

Vinderen kåres i slutningen af 2022. Man kan læse meget mere om konkurrencen her: www.dkvild.dk

I Norddjurs Kommune vil vildskaben blive udfoldet i ambitiøse og innovative projekter, der både skaber grobund for varige forbedringer af den nuværende natur og skaber nye naturområder med høj kvalitet.

Fokus vil blandt andet være på at sikre sammenhængende arealer samt beskytte de unikke naturarealer langs Norddjurs Kommunes 117 km lange kystlinje.

Der vil desuden blive gjort en stor indsats for at udbrede viden om vild natur, fortælle om inspirerende projekter og oprette netværker.

Dermed håber kommunen på at kunne engagere og motivere haveejere, institutioner, virksomheder og organisationer til selv at igangsætte og fastholde en indsats, der løfter biodiversiteten.

Norddjurs Kommunes Grønne Bog

Som startskud har alle kommuner udfyldt et spørgeskema, en såkaldt Grøn bog, hvori alle de deltagere hver især præsenterer sig selv og deres påtænkte indsatser.

Norddjurs Kommunes Grønne bog ses også på dkvild-hjemmesiden.

7 indsatsområder i Norddjurs Kommune

Kommunen ønsker at skabe og vedligeholde de projekter, der giver størst mulig biodiversitet og skabe sammenhæng mellem eksisterende og nye naturområder. 

At løfte så stor en opgave kan være en kompliceret proces. For at skabe et godt overblik, så har vi valgt at opdele opgaven i 7 indsatsområder. 

  1. Indsatsen prioriteres og organiseres.

  2. Alle udførte indsatser formidles løbende hér.

  3. Norddjurs Kommunes eksisterende naturpleje og naturgenopretning evalueres, forsættes og forbedres for at højne naturindholdet og øge biodiversiteten mest muligt. 

  4. Eksisterende natur plejes med nye rydninger og græsninger og de fysiske forhold forbedres.
    Nye mulige naturplejearealer findes via GIS-kort, der viser områdernes naturværdier. Arealer med mange sjældne arter og særlige fysiske forhold, der øger biodiversiteten prioriteres højest.

  5. Naturarealerne sammenbindes via Norddjurs Kommunes indsat med udåning og udplantning af vilde planter og ekstensivering af driften. Sammenbinding sker også via indsatser laver af lokale borgere, virksomheder, institutioner og alle andre, der har lyst til at være en del af en fælles indsats. 

  6. Norddjurs Kommune tager initiativ til at danne netværk bestående af borgere med sammenfaldende interesser, som ønsker at arbejde for at øge biodiversitet. F.eks. borgerforeninger, institutioner/skoler, NGO'er, Facebook-grupper, erhvervslivet, forsyningsselskaber etc. 

  7. Norddjurs Kommune giver gode råd til individuelle initiativer. Første skud på stammen er en pjece om, hvordan man skaber størst mulig biodiversitet i haver. 

 

Norddjurs Kommune inviterer til læring om biologisk mangfoldighed og myter om biodiversitet

I forbindelse med konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune inviterer Norddjurs Kommune borgere til et webinar om biodiversitet den 4. november 2021.

Det dialogbaserede aftenmøde skal give deltagerne indblik i nogle grundlæggende forudsætninger for biodiversiteten og inspirere til, hvad man selv kan gøre.

Webinaret finder sted den 4. november kl. 19.30, og man skal blot trykke sig ind på dette link på aftenen via Teams: