Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilsyn

Sundhedsstyrelsen fører uanmeldt tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og i plejeboliger.

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution gennemfører uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejehjem. Formålet med tilsynet er at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre.

Efter tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet med eventuelle anbefalinger til forbedringer.

Rapporten sendes til plejehjemmet og kommunalbestyrelsen.

Tilsynsrapporter for 2019

I 2019 besøgte Styrelsen for Patientsikkerhed nedenstående plejecentre og hjemmepleje/sygepleje i Norddjurs Kommune

Tilsynsrapporter for de interne, kommunale plejecentertilsyn 2019:

Tilsynsrapporter for 2018:

I 2018 besøgte Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægeinstitutionen) nedenstående plejecentre og hjemmesygepleje i Norddjurs Kommune

Tilsynsrapporter for de interne, kommunale plejecentertilsyn 2018:

Tilsynsrapporter for 2017:

I 2017 besøgte Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægeinstitutionen) nedenstående plejecenter i Norddjurs Kommune.

Tilsynsrapporter for de interne, kommunale plejecentertilsyn 2017:

Tilsynsrapporter for 2016:

I 2016 besøgte Embedslægeinstitutionen nedenstående plejecentre i Norddjurs Kommune.

Tilsynsrapporter for 2015:

I 2015 besøgte Embedslægeinstitutionen nedenstående plejecentre i Norddjurs Kommune.

Tilsynsrapporter for 2014:

I 2014 besøgte Embedslægeinstitutionen nedenstående plejecentre i Norddjurs Kommune.