Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beboer- og pårørenderåd

Opgaven for et beboer- og pårørenderåd er at repræsentere beboernes og lejernes interesserer

Rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boligenheder, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.

Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således, at beboer og pårørende udgør et flertal i rådet.

Her kan du læse mere om beboer- og pårørenderåd

Referater fra møder i bruger- og pårørenderåd findes på plejecentrenes hjemmesider.

 

Tilmeld dig Ældretelefonen

Savner du også de hyggelige samtaler i hverdagen?

Tilmeld dig Ældretelefonen – og få en ven at tale med.

Har du lyst til et opkald?

Så ring 82 82 03 00 hverdage mellem kl. 9 og 15 eller tilmeld dig på www.ældretelefonen.dk.

Aeldresagen Telefonvenner Billede