Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beboer- og pårørenderåd

Opgaven for et beboer- og pårørenderåd er at repræsentere beboernes og lejernes interesserer.

Rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje- og omsorgsindsats i de pågældende boligenheder, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.

Kommunalbestyrelsen fastsætter sammensætningen af rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således, at beboer og pårørende udgør et flertal i rådet.

Referater fra møder i bruger- og pårørenderåd findes på plejecentrenes hjemmesider.