Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejecentre

Plejeboliger og plejehjem er tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem

For at komme i betragtning til en plejebolig skal du henvende dig til visitationen.

Find nærmere information og kontaktoplysninger på visitationens- og hjælpemiddelafdelingens side.


Husleje og indskud

Læs oversigten over husleje og indskud i kommunens ældre og plejeboliger

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende boliger henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for boliger, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.


Kommunens plejecentre

I Norddjurs Kommune findes 6 plejecentre. Nærmere oplysninger om hvert enkelt plejecenter fås ved at klikke på det ønskede plejecenter.