Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdigrundlag

Rusmiddelcenter Norddjurs er organiseret under socialområdet i Norddjurs kommune

Værdigrundlag

Norddjurs Rusmiddelcenter arbejder ud fra Norddjurs kommunes værdigrundlag:
Tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling.


Vision

Norddjurs Rusmiddelcenter vil være et lokalt, integreret rusmiddelcenter, der tør gå andre veje i bestræbelserne på at skabe sund vækst for den enkelte borger og dermed behandling, der virker.

Vi vil arbejde for en fremdriftskultur præget af læring og trivsel for alle medarbejdere.

I Rusmiddelcenteret har vi fokus på:

  • At yde en individuel fokuseret alkohol- og stofmisbrugsbehandling ud fra et relationsorienteret perspektiv
  • At anvende evidensbaserede metoder i behandlingsarbejdet
  • At være nytænkende og opdateret på nyeste faglige udvikling inden for misbrugsområdet, samt at følge og implementere nye relevante metoder og tilgange
  • At være kendte og let tilgængelige for Norddjurs kommunes borgere
  • At have de tilbud, der matcher de behandlingssøgende borgeres behov
  • At kunne give professionel og faglig sparring til pårørende og samarbejdspartnere
  • At fremme samarbejde på tværs såvel eksternt som internt
  • At højne trivsel og et godt arbejdsmiljø
  • At vi kvalitativt evner at løse de mest komplekse opgaver

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Sønderport 10, 2. sal.
8500 Grenaa

Telefon 89 59 42 50
Mobil 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

Telefontid

Mandag 8.30-12.00

Tirsdag 8.30-12.00

Onsdag Lukket

Torsdag 8.30-12.00

Fredag 8.30-12.00


Kontoret har åbent

Mandag 8.00-16.00 
(16.00-17.00 efter aftale)

Tirsdag 8.00-15.00 
(15.00-17.00 efter aftale)

Onsdag 8.00-13.00 
(13.00-16.00 efter aftale)

Torsdag 8.00-16.00 

Fredag 8.00-12.00


Udlevering antabus og substitutionsmedicin 

Mandag:

08.15-08.45 Substitutionsmedicin

13.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus

Torsdag:

08.30-10.30 Substitutionsmedicin + Antabus

14.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus