Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lov og ret

I lovgivningen er der formuleret en række rettigheder, som kan være væsentlige at kende, hvis du ønsker at indgå i et behandlingsforløb

Stofbehandling

Vidste du...

 • at borgeren har ret til at starte i et behandlingstilbud senest 14 dage efter borgeren har bedt om at komme i behandling.
 • at behandlingen er gratis.
 • at borgeren har mulighed for at vælge at få den sociale og medicinske behandling i en anden kommune.
 • at borgeren har ret til en gratis lægesamtale inden for 14 dage, når man henvender sig til kommunen med ønske om at komme i behandling for stofmisbrug.

Tilbuddet om lægesamtale gælder alle, der ønsker behandling for stofmisbrug. Til lægesamtalen har borgeren mulighed for at tale med rusmiddelcentrets læge om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

Der er dog ikke mulighed for at få ordineret medicin i forbindelse med lægesamtalen, med mindre borgeren har behov for substitutionsmedicin. Har borgeren behov for andet medicin, henvises borgeren til egen læge.

Læs mere om lovgivningen om stofbehandling


Substitutionsbehandling/medicinsk behandling

Læs mere om lægelig behandling for stofmisbrug


Handleplaner

Læs mere om handleplaner


Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Norddjurs Rusmiddelcenter er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger jf. forvaltningslovens §§ 27 og 28 samt sundhedslovens §40.

Læs mere i Forvaltningsloven om tavshedspligt

Læs mere i Sundhedsloven om tavshedspligt


Bisidder

Som borger har man ret til at lade en anden person medvirke som støtte for en.

Borgeren kan vælge at tage en bisidder med, eller man kan vælge helt at lade sig repræsentere af en anden (en partsrepræsentant).

 • Borgeren kan vælge at have en anden person med til samtale. 
 • Borgeren kan selv vælge, hvem du evt. ønsker skal være din bisidder. 
 • En bisidder er kun med som din støtte, og har ingen ret til efterfølgende at blive inddraget i din sag. 

En bisidder har heller ikke ret til at blande sig i sagen for eksempel ved at kræve, at sagen skal behandles på en bestemt måde, men kan hjælpe og støtte dig på anden måde, for eksempel ved at være til stede under mødet med kommunen.
Hvis du vælger at have en partsrepræsentant, så betyder det, at en anden person kan repræsentere dig.

Som borger vælger man selv, hvem man vil have som partsrepræsentant. Partsrepræsentanten skal have besked om de enkelte dele af sagsbehandlingen. Det kan være beslutningen om at iværksætte en undersøgelse, eller om at genoptage en sag.

Partsrepræsentanten skal også altid have besked om selve afgørelsen i sagen.
Da der er tale om at en anden person får adgang til væsentlige oplysninger om borgeren, så vil vi ved partsrepræsentation altid anmode om at få et samtykke hertil på skrift.

Partsrepræsentanten skal også altid have besked om selve afgørelsen i sagen.
Da der er tale om at en anden person får adgang til væsentlige oplysninger om borgeren, så vil vi ved partsrepræsentation altid anmode om at få et samtykke hertil på skrift.

Læs mere i Forvaltningsloven vedr. vejledning og repræsentation


Videregivelse med samtykke

Læs mere i Sundhedsloven vedr. samtykke

Samtykket gælder i op til et år.


Aktindsigt

Læs mere i Sundhedsloven vedr. aktindsigt


Misbrug og graviditet

Læs mere om misbrug og graviditet


Klage og ankemuligheder

Stofmisbrugsbehandling kan deles op i to områder, henholdsvis en sundhedsfaglig og socialfaglig behandling. Det giver to forskellige klageadgange.

Den sundhedsfaglige stofmisbrugsbehandling er en del af behandlingen, der udføres af sundhedspersonalet, såsom læger og sygeplejersker.


Der kan f.eks. klages over:

 • Manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling
 • Lægeligt afslag på behandling med bestemte lægemidler
 • Ændring af dosisstørrelse, omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, udleveringshyppighed m.v

Klageadgangen omfatter ligeledes spørgsmål som information og samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt i det sundhedsfaglige arbejde.

En klage over den sundhedsmæssige behandling kan rettes til Patientklagenævnet i Region Midtjylland.


Klage på den socialfaglige stofmisbrugsbehandling f.eks. omfatte:

 • Afslag på behandling
 • Manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen om ønsket behandling
 • Ændring af behandlingstilbud
 • Reglerne om aktindsigt ikke er overholdt
 • Samt klager over personalet.


Klage over den socialfaglige behandling kan afleveres til:

Norddjurs Kommune
Rusmiddelcenter Norddjurs
Sønderport 10,2
8500 Grenaa

Kommunen har fire uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale Nævn.
Dette gælder dog ikke klager over personalet.

Borgeren kan klage både mundtligt og skriftligt. Klager borgeren mundtligt skal kommunen skrive klagen ned, klager borgeren skriftligt skal kommunen have klagen inden for 28 dage.

Borgeren kan selv klage, men kan også ved fuldmagt lade sig repræsentere af anden person.

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Sønderport 10, 2. sal.
8500 Grenaa

Telefon 89 59 42 50
Mobil 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

Telefontid

Mandag 8.30-12.00

Tirsdag 8.30-12.00

Onsdag Lukket

Torsdag 8.30-12.00

Fredag 8.30-12.00


Kontoret har åbent

Mandag 8.00-16.00 
(16.00-17.00 efter aftale)

Tirsdag 8.00-15.00 
(15.00-17.00 efter aftale)

Onsdag 8.00-13.00 
(13.00-16.00 efter aftale)

Torsdag 8.00-16.00 

Fredag 8.00-12.00


Udlevering antabus og substitutionsmedicin 

Mandag:

08.15-08.45 Substitutionsmedicin

13.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus

Torsdag:

08.30-10.30 Substitutionsmedicin + Antabus

14.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus