Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Orienterende/afklarende samtaler

Borgeren retter selv henvendelse til Rusmiddelcentret eller satellitten i Allingåbro, hvor borgeren får en tid til en orienterende samtale

Ved den første samtale vil du modtage grundig information om vores behandlingstilbud/forløb.

I samtalen vil du blive stillet en række spørgsmål, der handler om din baggrund, din nuværende situation både hvad angår misbrug og medicin, dine familie- og opvækstforhold, arbejde og økonomi.

Kortlægningen består også af en række spørgeskemaer, som skal udfyldes. Oplysningerne i spørgeskemaet danner grundlag for, at behandleren sammen med dig kan lave en anbefaling til, hvordan din behandling kan starte op.

Derudover bruges oplysningerne til forskning og evaluering, som skal sikre, at vi til stadighed kan tilbyde den bedst mulige behandling.

Du vil ligeledes blive tilbudt en basis screening, som skaffer information om eventuelle psykiske lidelser. Med screening som værktøj kan vi ligeledes sikre en hurtig og rigtig indsats i forhold til behandlingen.

I starten af kortlægningssamtalen vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, da Rusmiddelcentret er underlagt strenge krav om datasikkerhed og anonymitet.

Efterfølgende vil du blive visiteret til din fremtidige behandler.

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Sønderport 10, 2. sal.
8500 Grenaa

Telefon 89 59 42 50
Mobil 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

OBS: Centeret holder lukket fredag d. 24/12 og fredag d. 31/12.

Telefontid

Mandag 8.30-12.00

Tirsdag 8.30-12.00

Onsdag Lukket

Torsdag 8.30-12.00

Fredag 8.30-12.00


Kontoret har åbent

Mandag 8.00-16.00 
(16.00-17.00 efter aftale)

Tirsdag 8.00-15.00 
(15.00-17.00 efter aftale)

Onsdag 8.00-13.00 
(13.00-16.00 efter aftale)

Torsdag 8.00-16.00 

Fredag 8.00-12.00


Udlevering antabus og substitutionsmedicin 

Mandag:

08.15-08.45 Substitutionsmedicin

13.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus

Torsdag:

08.30-10.30 Substitutionsmedicin + Antabus

14.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus