Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Lov og ret

I lovgivningen er der formuleret en række rettigheder, som kan være væsentlige at kende, hvis du ønsker at indgå i et behandlingsforløb.

Stofbehandling

Vidste du, at;

 • du har ret til at starte i et behandlingstilbud senest 14 dage efter du har bedt om at komme i behandling.

 • behandlingen er gratis.

 • du har mulighed for at vælge at få din sociale og medicinske behandling i en anden kommune.

 • du har ret til en gratis lægesamtale inden for 14 dage, når du henvender dig til kommunen med ønske om at komme i behandling for stofmisbrug.

Hvis du ønsker at få din sociale og medicinske behandling på et andet behandlingssted, skal du først have udarbejdet en behandlingsplan. Af behandlingsplanen vil det fremgå, hvilken type tilbud du er berettiget til.

Det er dette tilbud, som du herefter vil kunne vælge at få på et andet offentligt behandlingssted eller på et privat godkendt behandlingssted.

Tilbuddet om lægesamtale gælder alle, der ønsker behandling for stofmisbrug. Til lægesamtalen har du mulighed for at tale med rusmiddelcentrets læge om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og få foretaget en objektiv lægeundersøgelse.

Der er dog ikke mulighed for at få ordineret medicin i forbindelse med lægesamtalen, med mindre du har behov for substitutionsmedicin. Har du behov for andet medicin, henvises du til egen læge.

Lægesamtalen foregår inden iværksættelse af behandlingen og skal sikre, at behandlingen tilrettelægges med hensyntagen til eventuelle lægelige forhold.

Substitutionsbehandling/medicinsk behandling

Læs mere om lægelig behandling for stofmisbrug

Handleplaner

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Norddjurs Rusmiddelcenter er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger jf. forvaltningslovens §§ 27 og 28 samt sundhedslovens §40.

Bisidder

Som borger har du ret til at lade en anden person medvirke som støtte for dig.

Du kan vælge at tage en bisidder med, eller du kan vælge helt at lade dig repræsentere af en anden (en partsrepræsentant).

 • Du kan vælge at have en anden person med til samtale.

 • Du kan selv vælge, hvem du evt. ønsker skal være din bisidder.

 • En bisidder er kun med som din støtte, og har ingen ret til efterfølgende at blive inddraget i din sag. 

En bisidder har heller ikke ret til at blande sig i sagen for eksempel ved at kræve, at sagen skal behandles på en bestemt måde, men kan hjælpe og støtte dig på anden måde, for eksempel ved at være til stede under mødet med kommunen.

Hvis du vælger at have en partsrepræsentant, så betyder det, at en anden person kan repræsentere dig.

Som borger vælger du selv, hvem du vil have som partsrepræsentant. Partsrepræsentanten skal have besked om de enkelte dele af sagsbehandlingen. Det kan være beslutningen om at iværksætte en undersøgelse, eller om at genoptage en sag.

Partsrepræsentanten skal også altid have besked om selve afgørelsen i sagen.
Da der er tale om at en anden person får adgang til væsentlige oplysninger om dig, så vil vi ved partsrepræsentation altid anmode om at få dit samtykke hertil på skrift.

Videregivelse med samtykke

Samtykket gælder i op til et år.

Aktindsigt

Misbrug og graviditet

Klage og ankemuligheder

Stofmisbrugsbehandling kan deles op i to områder, henholdsvis en sundhedsfaglig og socialfaglig behandling. Det giver to forskellige klageadgange.

Den sundhedsfaglige stofmisbrugsbehandling er en del af behandlingen, der udføres af sundhedspersonalet, såsom læger og sygeplejersker.

Der kan f.eks. klages over:

 • Manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling

 • Lægeligt afslag på behandling med bestemte lægemidler

 • Ændring af dosisstørrelse, omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, udleveringshyppighed m.v

Klageadgangen omfatter ligeledes spørgsmål som information og samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt i det sundhedsfaglige arbejde.

En klage over den sundhedsmæssige behandling kan rettes til Patientklagenævnet i Region Midtjylland.

En klage på den socialfaglige stofmisbrugsbehandling kan f.eks. omfatte :

 • Afslag på behandling

 • Manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen om ønsket behandling

 • Ændring af behandlingstilbud

 • Reglerne om aktindsigt ikke er overholdt

 • Samt klager over personalet.

En klage over den socialfaglige behandling kan afleveres til:

Norddjurs Kommune
Rusmiddelcenter Norddjurs
Sønderport 10,2
8500 Grenaa

Kommunen har fire uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale Nævn.
Dette gælder dog ikke klager over personalet.

Borgeren kan klage både mundtligt og skriftligt. Klager borgeren mundtligt skal kommunen skrive klagen ned, klager borgeren skriftligt skal kommunen have klagen inden for 28 dage.

Borgeren kan selv klage, men kan også ved fuldmagt lade sig repræsentere af anden person.

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Adresse og kontakt:

Sønderport 10, 2. sal
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 42 50

Mobil: 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

Kontoret har åbent:

Mandag:
08.00-16.00 (16.00-17.00 efter aftale)
Tirsdag:
08.00-15.00 (15.00-17.00 efter aftale)
Onsdag:
08.00-13.00 (13.00-16.00 efter aftale)
Torsdag:
08.00-16.00
Fredag:
08.00-12.00

Fredag d. 31 januar 2020 lukker centeret kl. 10.30.

Telefontider:

Mandag:
08.30-12.00
Tirsdag:
08.30-12.00
Onsdag:
Lukket
Torsdag:
08.30-12.00
Fredag:
8.30-12.00

Udlevering antabus og substitutionsmedicin:

Mandag og torsdag:
08.30 - 10.30 og 15.00 – 16.00